Yhdeksän päivää työtä vuorotta

Vietnam-hankkeemme keskeisimmät aktiviteetit alkoivat marraskuussa, kun Quang Trin Teacher Training Collegen (TTC) henkilöstön kolme koulutusohjelmaa käynnistyivät. Mukana olivat Tauno Tertsunen (HAMK AOKK), kaksi professoria Huen yliopistosta sekä JAMK AOKK:n Irmeli ja Leena. Tämän vakiokaartin lisäksi mukana oli yksi opettajaopiskelija HAMKista ja yksi JAMKin kansainvälisestä opettajankoulutusryhmästä. 

TTC:stä koulutukseen osallistuu yhteensä 25 johdon edustajaa. Koulutus käynnistyi oppilaitoksen strategiatyön tarkastelulla, jossa pohdittiin ja täsmennettiin oppilaitoksen kehittämisen painopisteitä yliopistostatuksen saamiseksi vuonna 2015. Toisena teemana hallinnon workshopeissa käsiteltiin oppilaitoksen opetussuunnitelman kehittämistä Vietnamin opetusministeriön vaatimusten mukaisesti opintopisteperustaiseksi.

 

Opetushenkilöstön pedagogiseen koulutukseen osallistuu 60-70 opettajaa. Marraskuun koulutus aloitettiin pohtimalla oppilaitoksen vahvuuksia ja kehittämistarpeita, joita pedagogisella kehittämistyöllä viedään eteenpäin. Opettajien workshopeissa paneuduttiin verkkopedagogiikan kehittämiseen ja teknologian integroimiseen opetukseen. 

Kolmas hankkeessa toteutettava koulutus on Training of Trainers –ohjelma, johon TTCstä on valittu 4-6 opettajien ja hallinnon edustajaa. He toimivat projektin mentoreina oppilaitoksessa sekä linkkinä suomalaisten ja vietnamilaisten toimijoiden välillä. 

Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin hankkeen tähänastisesta toteutuksesta. HAMKin ja Huen yliopiston edustajat olivat mukana Connect Pron välityksellä.  Suomalaiset saivat hyvää palautetta workshopien toteutuksesta.

Hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin Quang Trin aluehallinnolle. People’s Committeessa pidetyssä tilaisuudessa oli mukana myös median edustajia, jotka viestittivät hankkeestamme paikallistelevisiossa ja -lehdissä.

Hankkeen laajojen tavoitteiden saavuttaminen on todella haastava tehtävä, koska aikaa on vain puolitoista vuotta. Tämänkin jakson aikataulu oli suunniteltu todella tiiviiksi ja päivistä muodostui pitkiä. Päällimmäiseksi tuntemukseksi sekä meille suomalaisille että paikallisille toimijoille kuitenkin jäi, että TTCn henkilöstö pääsi kiinni kehittämistyöhön ja kaikki olivat innostuneita jatkamaan itsenäistä työskentelyä. Siis pitkien päivien pakerrus tuntui tuottavan tulosta!

Teksti: Leena Kaikkonen

Developing Educational Leadership and Management in Teacher Training College toteutetaan 2011-2012 ulkoministeriön HEI ICI –hankerahoituksella (Higher Education Capacity Building), jossa tavoitteena on suomalaisten ja Suomen kehitysyhteistyömaiden korkeakoulujen välinen yhteistyö