Yhteistyö hyvään vauhtiin Suomen-vierailulla

Opetusministeriön edustajia, opettajankouluttajia, ammatillisia opettajia ja yritysten edustajia Latviasta, Liettuasta ja Virosta saapui aurinkoiseen Suomeen vappupäivänä. Vierailu sisältyy hankkeeseen ”Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning -TTT4WBL”, jossa kehitetään työpaikkaohjaajien koulutusta tutkimuksellisen otteen avulla. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa tutkimuksen toteuttamisesta.

Viikon aikana tämä 17 henkilön ryhmä benchmarkkasi ammatillista koulutusta, erityisesti työssä tapahtuvaa oppimista ja sen ohjausta, työpaikkaohjaajakoulutusta ja opettajien koulutusta em. teemoissa. Jyväskylän ammattiopistossa ryhmälle esiteltiin nuorten työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta. Lisäksi kävimme kahdessa työssäoppimispaikassa, jossa opiskelijat ja yrityksen henkilöstö kertoivat oppimisesta työssä omista näkökulmistaan.

Työpaikkaohjaajakoulutusten monimuotoisuutta Suomessa esiteltiin erilaisten esimerkkien avulla. Erityisesti tuli esille se, miten Suomessa verkko-opiskelua ja uutta teknologiaa integroidaan koulutusten toteuttamisessa.

Viikon viimeinen päivä vietettiin Helsingissä. Opetushallituksessa vieraat saivat aimo tietoannoksen suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta yleensä. Opetusministeriössä heille esiteltiin Suomen ammatillisen koulutuksen reformia ja erityisesti työssä tapahtuvan oppimisen kehityslinjoja.

Suomalaisen työssä tapahtuvan oppimisen benchmarkkauksen ohella toinen tämän viikon tärkeistä tavoitteista oli käynnistää Baltian maiden toimijoiden yhteistyö työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittämiseksi. Latviassa ja Virossa on olemassa malleja koulutuksista ja myös kokemusta on karttunut niiden toteuttamisesta. Hankkeessa on kuitenkin tavoitteena rakentaa yhteistä ja uutta. Benchmarkkaus-matkan osallistujat tulevat TTT4WBL-hankkeen aikana kouluttamaan 800 työpaikkaohjaajaa Baltian maissa. Näiden pilotointikoulutusten avulla kehitetään ns. Baltian malli työpaikkaohjaajien koulutukseen. Viikon aikana varattiin jokaiselle päivälle aikaa yhteiseen reflektointiin ja yhteisen idean luomiseen. Keskustelu kävikin vilkkaana ja oli erittäin tärkeää, että Baltian maiden opetusministeriön ja työpaikkojen edustajat olivat mukana tässä yhteiskehittämisessä.

Vieraat lähtivät hyvillä mielin ja saivat mukaansa uusia ideoita. Lähtölaukaus kehittämistyölle on tehty! Seuraavaksi, kesän aikana, baltialaiset partnerit rakentavat työpaikkaohjaajakoulutuksen pilotointimallin. AOKKilaisten haastavana tehtävänä on puolestaan tehdä tutkimussuunnitelma arviointityökaluineen tämän kolmivuotisen hankkeen kehittämisen tueksi sekä seurantaan ja arviointiin.

Hanke rahoitetaan Erasmus+ KA3, Policy experimentation- ohjelmasta. Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta hankkeessa toimivat Leena Kaikkonen, Arja Pakkala ja Irmeli Maunonen-Eskelinen.

Teksti: Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Leena Kaikkonen
Kuvat: Arja Pakkala