Yrityksen arvot ohjaavat muutoksissa

Vihreisiin kumihanskoihin puetut kädet muodostavat sydänkuvion.

Syksyllä 2021 käynnistyneisiin mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia kohentaviin MUTKA-valmennuksiin kuuluvat yhtenä keskeisenä asiana kestävän kehityksen periaatteet, kun yritysten kehittymistä tuetaan korona-ajan jälkeen. Kestävän kehityksen periaatteisiin lukeutuu ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Hanke on sitoutunut ottamaan kestävän kehityksen periaatteet toimintatavoissaan huomioon ja pyrkii siihen aktiivisesti myös yritysten kehittämisvalmennuksissa yhdessä yritysten kanssa.

Saarijärven Pesu Oy lähti hankkeeseen mukaan syksyllä 2022 alkaneessa valmennusryhmässä. Alkuhaastatteluissa ilmeni, että yrityksessä on tehty isojakin muutoksia ja niiden toteuttaminen kestävän kehityksen periaatteiden, etenkin ekologisuuden, mukaisesti on yritykselle tärkeää. Millaisiin ratkaisuihin ja muutoksiin yrityksessä on päädytty, jotta yrityksen arvojen mukainen toiminta kehittyisi entisestään?

Kotimaisella puupelletillä edullista energiaa pesuprosesseihin

Yrittäjä Anne Pohjola on toiminut edelläkävijänä pesula-alan investoinneissaan 24-vuotisen toimitusjohtajakautensa aikana. Rohkeus lähteä tehtyihin muutoksiin tuottaa nyt vakautta ja mielenrauhaa. Pesulapalvelut ovat Pohjolan mukaan kokeneet koronan sekä Ukrainan sodan myötä merkittäviä muutoksia toimintakykyynsä. Energia- ja polttoainekustannusten nousu näkyy tuntuvasti pesula-alalla, missä energiaa kuluu paljon prosessin jokaisessa vaiheessa. Tämän hetken vakauden tärkeimmäksi tekijäksi Pohjola nostaa seitsemän vuotta käytössä olleen kotimaisella puupelleteillä toimivan höyrypainekattilan. Se tuottaa energiaa pesulaprosesseihin ympäristöystävällisesti ja edullisesti verrattuna aiemmin käytössä olleeseen öljykattilaan. Energiakustannukset ovat pudonneet kolmannekseen, puhumattakaan siitä, mitä kustannukset olisivat nykyisillä öljyn hinnoilla.

1-2-kerroksinen puurakennus, kyltissä teksti Saarijärven pesu.
Puupelletillä toimiva höyrypainekattila on ollut meille pelastus toiminnan jatkumiselle, Pohjola kiittelee nykyisessä maailmantilanteessa.

Energiankulutusta laskee myös likavesien hyödyntäminen puhtaan veden lämmittämiseen. Edellisestä pesusta muodostunut likavesi lämmittää uuteen pesuun menevän kylmän veden jopa 20 asteiseksi ilman ylimääräistä energiaa. Uudet säilöntäaineettomat pesuaineet pesevät tehokkaasti jo matalissa lämpötiloissa, jolloin säästetään sekä vaatteita että ympäristöä. Kaikki käytettävät pesuaineet ovat Joutsenmerkittyjä, ja jätevedestä saadaan hyvin eroteltua kaikki käytettävät aineet jätevesilaitoksella.

Meille on myönnetty 2017 vuodesta alkaen vuosittain sertifikaatti ympäristöystävällisestä toiminnasta. Se takaa, että toimintaamme kehitetään jatkuvasti ympäristöasiat edellä. Voin myös sanoa, että yksityishenkilönkin pyykin pesettäminen on ympäristöystävällisempää meillä kuin kotona.

Kehittämisvalmennuksessa katse työhyvinvoinnissa

Hankkeeseen mukaan lähteneet yritykset ovat päässeet yhteisissä työpajoissa oppimaan esimerkiksi yrityksen johtamisesta tuottavuuden näkökulmasta, työyhteisön resilienssin vahvistamisesta sekä niin yrittäjän oman, kuin työyhteisön, työhyvinvoinnin kehittämisestä. Palautteissa erittäin tärkeäksi on noussut vertaiskeskustelut muiden yrittäjien kanssa. Yrityskohtaisissa valmennuksissa kehittämiskohteina ovat olleet esimerkiksi viestintäasiat, asiakashankinta ja työhyvinvoinnin alueista etenkin palautumis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat nousseet esille.

Saarijärven Pesun neljän kuukauden mittainen yrityskohtainen kehittämisvalmennusjakso on MUTKA-hankkeessa tulossa 2023 keväällä, mutta asiantuntijavalmentajien kanssa on tehty hyvä suunnitelma ja tavoitteet, mihin jaksolla keskitytään. Tavoitteena on parantaa työntekijöiden työhyvinvointia. Pohjola haluaa, että kun muutamien vuosien kuluessa yritys etsii itselleen jatkajaa, olisi uuden omistajan hyvä ottaa ohjat käsiin ja lähteä tekemään uusia investointeja ja muutoksia.

Tällä hetkellä Saarijärven Pesun muutostilanne on rauhallinen. Lähitulevaisuudessa ei ole näkyvissä isompia muutoksia. Pohjola kokee tärkeäksi, että työntekijät saavat nyt keskittyä työn tekemiseen ilman merkittäviä muutoksia siinä, sillä muutokset vaikuttavat aina ainakin hetkellisesti kuormittavasti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Myös tämä on yrityksen arvojen mukaista toimintaa, ettei kasvua ja kehitystä lähdetä tavoittelemaan, jollei voimavaroja siihen ole.

Hanke jatkuu elokuun 2023 loppuun asti. Kevättalvella on tulossa loppuseminaareja, missä on mahdollista päästä kuulemaan yrittäjien onnistuneita muutostarinoita ja vinkkejä, kuinka tavoitteisiin päästiin.

ESR-logot
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Euroopan sosiaalirahaston tukema MUTKA – Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia yrityksille koronasta selviytymiseksi -hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kirjoittaja:

Kristiina Makkonen, projektityöntekijä, asiantuntija MUTKA-hankkeessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö