Biotuotetehdas nousee kampuksen naapuriin

23. päivä huhtikuuta 2014 on jäänyt elävästi mieleeni, koska tuolloin Metsä Fibre Oy julkisti kunnianhimoisen suunnitelmansa rakentaa maailman suurin havusellua tuottava biotuotetehdas Äänekosken Henttalanmäen kupeeseen, Kuhnamojärven Miilulahden rannalle. Ensimmäisenä kuulin investointiuutisesta Saarijärven tuoreelta kaupunginjohtajalta Timo Rusaselta, joka välittömästi näki hankkeessa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää koko keskisen Suomen yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda sitä kautta uusia paljon kaivattuja työpaikkoja alueelle.

Nyt uutisesta on vierähtänyt vain reilu vuosi. Tässä ajassa se on muuttunut todellisuudeksi ja käytännön tekemiseksi. Kesti vain huimat 363 päivää saada tehdashankkeelle investointipäätöksen edellyttämä ympäristölupa, viimeistellä prosessisuunnitelmat, purkaa tyhjänä olevat vanhat tehdasrakennukset, kerätä tarvittava rahoitus sekä saada valtiolta päätökset merkittävien energiatukien ja välttämättömien tiemäärärahojen kohdistamisesta Äänekosken lähialueille. Tässä hankkeessa viranomaiset, päättäjät, konsultit ja yritykset ovat todella puhaltaneet yhteen (bio)hiileen esimerkillisesti.

Tällä viikolla yrityksen edustajat olivat keskustelemassa Saarijärvellä yrittäjien ja kaupungin edustajien kanssa tehdashankkeesta ja erityisesti sen vaikutuksesta alueen puunhankintaan ja puulogistiikkaan. Kuitupuulle on tulevaisuudessa takuuvarmasti kasvava kysyntä keskisessä Suomessa. Samalla myös puunomistajille tärkeän tukkipuun sekä sivutuotteena syntyvän energiapuun korjuumäärät kasvavat. Nyt tarvitaan mielestäni uusia avauksia erityisesti tukkipuun jatkojalostukselle, jotta kysyntä myös tälle arvokkaimmalle osalle puuta saadaan varmistettua. Uusia hyödyntämistapoja tarvittaneen myös tehtaalla syntyville kuori- ja tuhkamateriaaleille. Entä miten hyödynnetään syntyvää puuterminaaliverkostoa, joka välttämättä tarvitaan turvaamaan puun ympärivuotinen saatavuus tehtaalla?

Olemme myös Biotalousinstituutissa saaneet olla mukana tekemässä toimenpiteitä, joilla on osaltaan edistetty tehdasinvestoinnin toteutumista ja toimintaa pitkällä tähtäimellä:

Viime talvena isännöimme Biotuote ja Bioketju –Kasvuopen sparrausprosesseja kasvuhaluisille pk-yrityksille yhteistyössä Metsä Fibren ja mm. paikallisten kehittämisyhtiöitten kanssa. Tapahtumien avulla pyrittiin siis aktivoimaan yrityksiä hyödyntämään biotuotetehtaan uusia arvoketjuja.

Katso video kasvupolkujen avajaistilaisuudesta

Yhteenveto kasvupoluista

Olemme myös olleet mukana laatimassa selvitystä ja suunnitelmaa siitä kuinka biotuotetehtaan rakentamisen ja toiminnan tarvitsemiin osaamistarpeisiin vastataan Keski-Suomessa.

Selvitys osaamis- ja työvoimatarpeista

Videoita Biotaloudesta ammatti -seminaarista

Metsä Group on muiden yritysten kanssa ollut aktiivisesti myös ideoimassa Biotalouskampuksen kehittämistä Saarijärven Tarvaalassa. Kampuksella toimiva Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE) onkin jo onnistunut houkuttelemaan uusia opiskelijoita metsäalalle ja on käynnistänyt myös investointeja pystyäkseen vastaamaan kasvavaan puunkorjuuammattilaisten kysyntään.

Biotalousinstituutissa olemme puolestamme käynnistäneet kunnianhimoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joilla kehitetään mm. puun varastointiin, kuljetuslogistiikkaan ja puun erotteluun liittyviä uusia menetelmiä. Uutena avauksena on käynnistynyt myös kehittämisprojekti levien kasvatukseen ja hyödyntämiseen ravinteiden talteenottajana. Aika näyttää voisiko levillä olla roolinsa myös biotuotetehtaan prosesseissa tulevaisuudessa.

On mielenkiintoista nähdä minkälainen ”hulabaloo” seutukunnalla vallitsee lähivuosien aikana, kun tuhannet rakentajat, asentajat, suunnittelijat ja valvojat keskittyvät tehtaan pystyttämiseen ja käynnistämiseen sekä mittaviin tie- ja rautatiehankkeisiin. Toivottavasti tekemisen meininki tarttuu myös muille toimialoille Suomessa, taantumauutisiahan olemme saaneet kuulla jo turhan kauan.

Pekka Äänismaa
Johtaja, Biotalousinsitituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu