Puuta ja bioenergiaa Viitasaarella

Biopoolin toimijat kävivät tutustumassa Wiitaseudun Energiaan ja ER-Sahaan Viitasaarella.

ER-Sahalle saapuu joka päivä sahattavaksi n. 2000 m3 tukkeja. Kaikki puu saapuu nykyään maakuljetuksina rekoilla, joita liikkuu tontilla päivittäin noin 30. Saha sijaitsee järven rannalla, mutta tukkeja ei nykypäivänä enää uiteta.

Saha on perustettu lähes sata vuotta sitten. Nykyisen omistajasuvun haltuun saha tuli 1990-luvun alussa. Investointeja ja kehittämistyötä on tehty omistajanvaihdoksen jälkeen jatkuvasti.

ER-Sahan tuotanto suuntautuu voimakkaasti vientiin. Tällä hetkellä yli 80 % tuotannosta viedään sahatavarana Suomen rajojen ulkopuolelle, ja tästäkin suurin osa Euroopan ulkopuolelle. Etenkin myynti Pohjois-Afrikkaan on viime aikoina lisääntynyt. Myynti hoidetaan pääasiassa sahan omin voimin. Liikevaihto on noin 40 m€.

Sahalla on töissä 50 henkilöä, ja se on Viitasaaren suurimpia yksityisiä työnantajia. Työllistämisvaikutus on viisinkertainen: saha työllistää kuljetusliikkeitä, ja myös kentän toiminnot on ulkoistettu.

Sahalla tuotetaan 80 sahatavarakappaletta minuutissa, jotka lajitellaan yhteensä 58 eri lokeroon konenäön havaintojen mukaan. Tukeista puolet pystytään käyttämään sahatavarana. Loppu hyödynnetään hakkeena, puruna ja kuorena. Selluhaketta toimitetaan sahalta sellutehtaisiin päivittäin 12 rekallista.

Wiitaseudun Energia Oy:n käyttämä puupolttoaina tuotetaan kahdella viitasaarelaisella sahalta, joista toinen on naapurissa sijaitseva ER-Saha. Wiitaseudun Energia on kunnallinen yhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa viitasaarelaisille lämpöä ja vettä. Kaukolämpöasiakkaita on 360, joista merkittävä osa on kerrostaloja. Lämpöä tuotetaan noin 55 000 MWh vuodessa. Yli tuhannelle vesiasiakkaalle tuotetaan vuosittain 340 000 m3 puhdasta vettä.

Henkilöstöä Wiitaseudun Energialla on 8, ja liikevaihtoa kertyy 3,6 m€. Yhtiö muodostettiin vuonna 2013, kun kaupungin lämpö- ja vesiliiketoiminnat yhdistettiin.

99,4 % Wiitaseudun Energian tuottamasta lämmöstä on peräisin biopolttoaineista. Tällä hetkellä suunnitteilla on toisen pääkattilan vaihtaminen, sillä se on yli 35 vuoden käytön jälkeen tulossa tiensä päähän. Samalla selvitetään mahdollisuudet sähköntuotantoon. Samalla tutkitaan, kuinka yhteistyötä ER-Sahan kanssa voitaisiin tiivistää.

Wiitaseudun Energia on mukana Biopooli-hankkeessa selvittääkseen, kuinka puupohjaisia polttoaineita pystytään hyödyntämään tehokkaimmin voimalaitoksissa.

Konenäkö lajittelee sahatavarakappaleet 58 eri lokeroon. Lajittelukoneesta kulkee 80 sahatavarakappaletta minuutissa.
Konenäkö lajittelee sahatavarakappaleet 58 eri lokeroon. Lajittelukoneesta kulkee 80 sahatavarakappaletta minuutissa.

 

99,4 % Wiitaseudun Energian tuottamasta lämmöstä on peräisin biopolttoaineista.
99,4 % Wiitaseudun Energian tuottamasta lämmöstä on peräisin biopolttoaineista.

 

Biopoolin projektipäällikkö Tapani Sauranen ja tutkija Miia Jämsén tutkivat haketta ER-Sahalla.
Biopoolin projektipäällikkö Tapani Sauranen ja tutkija Miia Jämsén tutkivat tuoretta haketta ER-Sahalla.