Muutosten tuulet Biotalouskampuksella

Tarvaalan kylällä on tapahtunut jo 149 vuoden ajan. Vuonna 1867 perustettiin maanviljelys- ja karjakkokoulu, jonka ympärille kylä rakentui. Maatalousopetusta on alueella annettu noilta ajoilta saakka. Vuosien varrella on ehtinyt tapahtua paljon, ja nykyisin vanhan koulun alueella sijaitsee ammatillista koulutusta antava Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen ammattiopisto sekä alueen laajentumisen myötä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinsituutti.

Tällä hetkellä Tarvaalan kampusalueelle laaditaan asemakaavaa, jonka tavoitteena on alueen pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistaminen. Asemakaavaluonnos on nähtävillä Saarijärven kaupungintalolla tämän kuun loppuun saakka. Konkreettisia toimiakin on jo aloitettu, nimittäin bioterminaalialueen rakentaminen on alkanut Biotalousinstituutin takana ja Tuumalantie siirtyy kiertämään terminaalialueen siten, että vanha tie jää Kampusalueen sisäiseen käyttöön.

Bioterminaalialueen rakentaminen ja Tuumalantien siirto ovat alkaneet.
Bioterminaalialueen rakentaminen ja Tuumalantien siirto ovat alkaneet.

Biotalouskampuksen alueelle Biotalousinstituutin läheisyyteen on suunniteltu rakennettavan vuosina 2016-2017 uusi koneoppimisympäristö, joka mahdollistaa Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen konepuolen opetuksen kehittämisen. Lisäksi meneillään olevalla kaavoituksella selvitetään mahdollisuutta JAMKin oppilaitoksen läheisyyteen sijoittuvan uuden suurnavettayksikön toteuttamiseen. Uusi suurnavetta palvelisi myös Biotalousinstituutin opiskelijoita (harmi, että me valmistumme ennen sitä). Kampusalueelle varataan myös kaavassa oleva KTY-alue, jolla mahdollistetaan toimitilojen sijoittaminen alueelle uusia alan yrittäjiä ajatellen.

Lisäksi alueella pyritään mahdollistamaan pientalorakentaminen siten, että alueella voisi sijaita myös opetustoimintaa palvelevia asuntolarakennuksia. JAMKin opiskelijoiden kannalta tämä olisi hieno mahdollisuus, koska tällöin me opiskelijat voisimme vuokrata asuntoja lähempää koulua (jolloin aamumyöhästymisten riski pienenee ;-)).

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaavaa täydennetään/muutetaan ja se asetetaan vielä uudelleen nähtäville kevään/kesän 2016 aikana. Tavoitteena olisi saada kaava hyväksyntään ja lainvoimaiseksi syksyllä 2016, jonka jälkeen alueen toteutus voi alkaa.

Asemakaavaluonnos
Asemakaavaluonnos (Saarijärven kaupungin verkkosivut)

 

Lisää tietoa Biotalouskampuksesta löytyy täältä.

Kampusalueen asemakaavoituksen ajankohtaiset tiedot löytyvät Saarijärven kaupungin verkkosivuilta: Tarvaalan kampusalueen asemakaava

Tarvaalan agrologiopiskelijat Essi, Eerika ja Maria