Kuka hoitaa maaseudun infran tulevaisuudessa?

Maaseudulla on totuttu rakentamaan monenmoista infraa yhdessä ja kunnostamaankin sitä aina tarpeen niin vaatiessa. Kautta aikojen on huolehdittu teiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä muistakin yhteisöä hyödyttävistä toiminnoista, joita ympäröivä yhteiskunta ei ole pystynyt tai halunnut tarjoamaan maaseudun asukkaille.

Nykyiset, eri aloilla tiukentuvat vastuut ja kiristyvät säädökset ohjaavat näitäkin yhteisöjä siirtymään entistä ammattimaisemman ylläpidon pariin. Enää ei riitäkään hyvä tahto ja talkoohenki, kun mitattua osaamista vaaditaan melkein kaikissa tehtävissä. Esimerkiksi uuden yksityistielain ja vesihuoltoon liittyvän lainsäädännön määräykset ohjaavat omalta osaltaan alan toimijoita siirtymään aiempaa koulutetumpien toimihenkilöiden käyttöön.

Maaseudun infrasta huolehtiminen on perusedellytys, jotta ihmiset voivat asua, elää ja harjoittaa yritystoimintaa alueella. Yksityistiet on pidettävä kunnossa ja vesihuollon on oltava laadukasta ja toimintavarmaa. Kyläkunnat, joilla nämä asiat ovat kunnossa, ovat muita paremmassa asemassa kilpaillessaan asukkaista.

Tuon infran laadukas ylläpito edellyttää riittävää osaamista, jota ei liene järkevää, eikä aina mahdollistakaan hankkia erikseen jokaiseen pieneen tie- tai vesiosuuskuntaan. Uutena toimialana onkin noussut kehittämisen keskiöön infraisännöinti, josta arvellaan olevan hyötyä erityisesti maaseudun infraverkostojen ylläpitoon ammattimaisesti. Tämä isännöintimalli voisi tarjota uusia mahdollisuuksia lisätuloihin maaseudun yrityksille.

Maaseudun yritykset ovat jo nyt usein monialaisia, joiden osaamista voisi kohtuullisen helposti laajentaa kattamaan entistä useampia toimialoja tai niiden osia. Erityisesti maatiloilta löytyy melkoisia moniosaajia, ihan oikeita sellaisia!

Kuinka maaseudun infraa tulevaisuudessa pidetään yllä? Kuka tai ketkä siitä huolehtivat? Ehkäpä monialainen maaseudun yrittäjä, vaikkapa agrologi?

Vastauksia näihin kysymyksiin etsitään Suomen Kuntaliiton tilaamassa selvityksessä maaseudun infraisännöinnin sekä operointipalvelujen kehittämisestä. Selvityksen toteuttaa Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Suomen Yksityistiepalvelu Oy:n kanssa. Tarve tälle selvitykselle on noussut esiin Maaseudun INFRA-verkoston työskentelyssä. Verkoston tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristöön liittyvien edellytysten varmistaminen liittyen mm. infrastruktuuriin.

Nina Pimiä, projekti-insinööri, Jyväskylän ammattikorkakoulu, Biotalousinstituutti