Agrologikoulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksiin

Saarijärven Tarvaalassa on koulutettu agrologeja vuodesta 1988, ensin opistotasolla Tarvaalan maatalousoppilaitoksen toimesta, ja vuodesta 1999 alkaen Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vastannut agrologi (AMK) -koulutuksesta.

Tässä sarjassa tutustutaan muutamiin Tarvaalan alumneihin, ja heidän uratarinoihinsa. Millainen agrologi sinusta tuli, Tuomo Vilkkilä?

Agrologikoulutus antoi mielestäni hyvät valmiudet työelämän haasteisiin. Omaa uravalintaani tukivat erityisesti yrittäjyys- sekä metsä- ja bioenergia-alan opinnot, joissa pääsin tekemään myös käytännön työtehtäviä eri hankkeiden kautta. Selvitin mm. erään maatilakokoluokan biokaasulaitoksen kannattavuuden ja olin mukana Liekkivahti-osuuskunnassa, joka vastasi silloisen metsäkoulun lämmittämisestä Saarijärven Kolkanlahdessa.

Minun opiskeluaikanani piti valita opintosuunta, ja itse päädyin bioenergiaopintoihin. Tämä oli oikea valinta, koska heti valmistumiseni jälkeen vuonna 2008 pääsin Vapolle vakituiseen työsuhteeseen. Tuotantovastaavan työtehtäviini kuuluivat pohjoisen Keski-Suomen turvetuotannon ja -toimitusten operatiivinen johtaminen. Parhaimmillaan vastuullani oli yli kahden miljoonan polttoturvekuution tuottaminen yhteistyössä 30 eri urakoitsijan kanssa.

Vapolla työskentelin lähes seitsemän vuotta, joista viimeisimmän vuoden projektipäällikkönä Clean Waters -start up -projektissa. Uusi liiketoiminta tähtäsi eri maankäyttömuotojen, kuten metsä- ja maatalouden luonnonvesien ja kaupunkien hulevesien puhdistamiseen. Roolini oli hankkia uusia asiakkaita ja toteuttaa heille vesienkäsittelyratkaisu yhteistyössä muun tiimin kanssa.

Nykyisessä työssäni toimin Saarijärven Kaukolämmön ja Saarijärven Vesihuollon toimitusjohtajana. Näissä tehtävissä on meneillään nyt kuudes vuosi. Toimitusjohtajana vastaan kahden eri osakeyhtiön taloudellisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Nykyisen työni ohella suoritin myös ylemmän amk-tutkinnon Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuonna 2017. YAMK-tutkinto syvensi teoreettista osaamistani mm. johtamisen osa-alueella.

Perinteisempää agrologin osaamistani pidän yllä kotitilallani, jossa olen toiminut sukupolvenvaihdoksen jälkeen maa- ja metsätalousyrittäjänä vuodesta 2016 lähtien.

Edellä mainittujen toimien lisäksi olen myös ollut kahden vuoden ajan perheyrittäjä Wilawood Oy:ssa. Wilawood valmistaa kodinsisustustuotteita ja käyttöesineitä kotimaisista erikoispuista, kuten visakoivusta, pihlajasta, loimukoivusta ja harmaalepästä.

Nykyisestä työnantajanäkökulmasta katsottuna agrologikoulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksiin, koska opinnoissa yhdistyvät sekä käytännöllisyys että teoria.

Tuomo Vilkkilä, toimitusjohtaja, Saarijärven Kaukolämpö Oy, Saarijärven Vesihuolto Oy