Lisää liiketoimintaosaamista maatalousyrityksiin

Saarijärven Tarvaalassa on koulutettu agrologeja vuodesta 1988, ensin opistotasolla Tarvaalan Maatalousoppilaitoksen toimesta. Vuodesta 1999 alkaen Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vastannut agrologi (AMK) koulutuksesta.

Tässä sarjassa tutustutaan muutamiin Tarvaalan alumneihin, ja heidän uratarinoihinsa. Millainen agrologi sinusta tuli, Jenni Heiska?

Valmistuin agrologiksi syksyllä 2013. Opintojeni alussa vuonna 2009 oli jo selkeää, että tulemme yhdessä mieheni Juhon kanssa jatkamaan hänen kotitilaansa, joten suuntasin opintojani erityisesti kotieläintuotantoon, yrittäjyyteen ja kasvinviljelyyn. Näistä kaikista muodostui yhdessä sellainen kokonaisuus, että lähdimme luottavaisin mielin tekemään uraa yrittäjinä.

Vuonna 2012 aloitimme maatalousyrittäjinä Toivakassa ja samalla polulla olemme edelleen. Tilallamme kasvaa 270 sonnia ja yhteistyökumppanimme on Snellman, jolle annamme myös suuret kiitokset tilan kehittämisessä ja toiminnan tukemisessa. Tällä alalla tarvitaan hyvän teoriapohjan lisäksi käytännön taitoja. Ala on hyvin käytännönläheinen, vaikka papereitakin saadaan pyöritellä. Agrologin opinnoissa käytiin läpi myös navettatyöskentelyä sekä traktoreiden ja koneiden teknisiä ominaisuuksia, toimintaperiaatteita ja käyttöä. Kaikki teknologiapuolen opinnot tulivat minulle uutena asiana, sillä en ole kasvanut maatilalla. Tästä ei kuitenkaan ollut opinnoissa mitään haittaa, vaan oppiminen oli täysin omasta aktiivisuudesta kiinni.

Maatalousyrittäjänä liiketoimintaosaaminen on todella tärkeää ja maatilaa tulee johtaa kuten mitä tahansa muutakin yritystä. Yrittäjän pitää olla tietoinen yrityksensä kulurakenteista. Aloitin vuonna 2017 työn ohella tradenomin opinnot Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa, koska halusin syventää liiketoimintaosaamistani. Saan tradenomin opinnot tänä vuonna valmiiksi ja olen suuntautunut niissä talousjohtamiseen. Koen, että tämä opintojen yhdistelmä antaa minulle vielä paremmat eväät tilamme tarkkaan talousjohtamiseen ja talouden suunnitteluun. Tilan pyörittäminen vaatii toimitusjohtajamaista otetta, ja alalle tarvitaankin mielestäni tämänkaltaista osaamista lisää.

Millainen agrologi minusta sitten tuli? Lapsena haaveilin työstä eläinlääkärinä tai eläinten parissa. Tämä työ vastaa sitä ja kaikkea muutakin, mistä olen haaveillut. Olen kiinnostunut liiketoiminnan kehittämisestä ja yrityksen tuloksen analysoinnista eri tunnuslukujen avulla. Mielestäni maatalousyrityksissä tarvitaan tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa tarkempaa ja analyyttisempaa otetta, jotta yritykset menestyisivät ja saisimme jatkossakin tuottaa kuluttajille puhdasta, kotimaista ruokaa.

Jenni Heiska, maatalousyrittäjä