Opiskelupaikka muuttui työpaikaksi

Saarijärven Tarvaalassa on koulutettu agrologeja vuodesta 1988, ensin opistotasolla Tarvaalan Maatalousoppilaitoksen toimesta. Vuodesta 1999 alkaen agrologi (AMK) koulutuksesta on vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tässä sarjassa tutustutaan Tarvaalan alumneihin, ja heidän uratarinoihinsa. Millainen agrologi sinusta tuli, Samuli Lahtela?

Aloittaessani agrologiopiskelut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuonna 2009, ei minulle ollut selvää mitä haluaisin tehdä opiskelujen jälkeen tai mihin ammattiin haluaisin. Kiinnostukseni aiheena oli kuitenkin ympäristöasiat, niinpä suuntauduin agrologiopinnoissani niihin. Vaikka olen lähtöisin maatilalta, minulla ei ollut selvää halua jatkaa maatilalla, ei ainakaan siinä vaiheessa.

Opintojen aikana vuonna 2011 sain mahdollisuuden alkaa tehdä töitä MAISA-hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Pääsin tutustumaan MAISA-hankkeeseen erään opintojakson aikana, jossa tutustuttiin hankkeen tutkimustoimintaan lähipelloilla Tarvaalassa. Hankkeessa kehitettiin maatalouden vesiensuojelua Saarijärven vesistöreitin varrella. Vedenlaatua mitattiin automaattisilla mitta-antureilla. Sain aluksi tehtäväksesi näiden huoltotyöt.

Tästä lähti työmäärä vähitellen lisääntymään ja työnkuva monipuolistui. Valmistumiseni jälkeen vuonna 2013 jäin töihin JAMK:iin. Aluksi työkuva oli pätkittäistä, mutta on nyt vakiintunut. Hanketyöntekijänä olen ollut mukana monessa hankkeessa ja työ on ollut hyvin monimuotoista. Hankkeet joissa olen työskennellyt ovat painottuneet vesi- ja vesistöasioihin. Opintojen aikana sain eväitä näiden asioiden parissa työskentelyyn.

Hanketyön lisäksi teen maksullista palvelutoimintaa. Yksi myytävä palvelu on sertifioitu vesinäytteidenotto, jossa otan vesinäytteitä mm. järvistä ja talousvedestä.

Asun nyt kotitilallani vaimoni (myöskin agrologi) ja kahden lapseni kanssa (kolmas tulossa kesällä) ja käyn töissä Tarvalaassa. Sukupolvenvaihdos maatilalle tehtiin vuonna 2017. Maatilalla asuessa ja toimiessa vastaan tulee asioita, joita juuri agrologiopinnoissa käydään lävitse. Näin jälkeenpäin ajateltuna olisin saanut enemmänkin irti opinnoista, jos olisin ymmärtänyt, että näitä tietoja tarvitsen todellakin myöhemmin. Opinnot antavatkin hyvät lähtökohdat maatilanjatkajalle ja muihin monipuolisiin tehtäviin.

Samuli Lahtela, asiantuntija, JAMK Biotalousinstituutti