startin-group1-900

START IN -hanketapaamisen osallistujat Jyväskylän ammattikorkeakoululla.

ryhmäkuva tapaamisen osallistujista