Parikymmentä ihmistä ruokalatilassa istumassa ja seisomassa, taustalla seinälle heijastettu tapahtuman nimi. Annu Niskanen puhuu mikrofoniin.

Opiskelijoiden polkuja tukemassa yhdessä työelämän kanssa

Eri tutkimuksissa ja ammattikorkeakoulun omissakin kyselyissä on tullut esille se, miten korkeakouluopiskelijoiden oman osaamisen tunnistaminen vaikuttaa positiivisesti heidän ammatilliseen kehittymiseensä. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa opiskelijaa oppimaan myös sitä, miten omaa osaamista voi tuoda esille. Osaamispuheessa harjaantuminen on hyödyllistä erityisesti työnhakua varten. Samoin työn opinnollistaminen vahvistaa opiskelijan oman kehittämissuunnitelman tekemistä osana henkilökohtaista oppimispolkua. Haasteena on kuitenkin se, miten hyvin onnistumme opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen ohjauksessa.

Kitkan poisto! -tapahtuma tarjosi erilaisia puheenvuoroja ja työpajoja tukemaan opiskelijoiden omia polkuja työelämään. Jokaisella meistä on toiveita ja unelmia itselle sopivasta työpaikasta. LIPPA – Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta -hankkeen yhtenä tavoitteena on saada ”mätsäämään” nuorten odotukset ja toiveet sekä työpaikkojen tarjoamat työnsaantimahdollisuudet.

  • ICT-alan osaaminen on jatkuvasti muuttuvaa, joten oman osaamisen tunnistaminen ja jatkuvan muutoskyvykkyyden vaaliminen on erityisen tärkeää.
  • Opiskelijat käyvät paljon töissä opintojen aikana. Työn opinnollistaminen on hyvä työmenetelmä, jonka avulla opiskelijat voivat saada opintopisteitä työssä oppimisesta.
  • Oman osaamisen sanoittaminen ja kyvykkyys henkilökohtaisten oppimispolkujen kulkemiseen rakentamiseen lisää opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia, ja myös sitoutuminen alan töihin paranee.

Yritysvierailu

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä nuorten odotusten ja työpaikkojen tarjoamien mahdollisuuksien yhteen saattamisesta toimi IT-opiskelijoiden vierailu jyväskyläläiseen, julkisia pilvipalveluja tarjoavaan, huimassa kasvuvauhdissa olevaan Nordcloud-yritykseen. Informaatioteknologian instituutin opintojen ohjaaja Tarja Lappalainen-Kajan kokosi yhteen 15 opiskelijaa, jotka eivät syystä tai toisesta olleet löytäneet itselleen paikkaa, jossa suorittaa opintoihin pakollisena osana sisältyvää 5 kuukauden mittaista työharjoittelua. Vierailun tavoitteena oli tutustuminen työelämään ja nimenomaan Nordcloudiin potentiaalisena harjoittelu- ja työpaikkana. Toinen keskeinen tavoite oli opiskelijoiden oman osaamisen tunnistaminen ja uskon kasvattaminen siihen, että heillä on juuri sellaista osaamista kuin yrityksessä kaivataan.

Nuoria opiskelijoita istumassa sohvilla ja pöydän ääressä Nordcloud-yritysvierailulla, tilan etuosassa valkokankaan vierellä kaksi henkilöä esiintymässä.

Vierailu oli opiskelijoille hyvin antoisa. Viisi yrityksen edustajaa Process & Quality Lead Markus Lehtosen johdolla esitteli elävästi ja mielenkiintoisesti yritystä ja sen toimintaa Suomessa ja erityisesti Jyväskylässä, yrityksen omaa harjoitteluohjelmaa ja yrityksen tarjoamia työllistymismahdollisuuksia opiskelijoille. Vierailun lopputulemana hyvin moni osallistujista ilmoitti hakevansa mukaan seuraavaan alkavaan harjoitteluohjelmaan. Tarkoituksena on toteuttaa vierailu uudelleen ensi syksynä uuden opiskelijaryhmän kanssa.

Kitkan poisto – ovet auki työelämään

Ravintola Fiilun kabinettitilassa istuvia aikuisia ihmisiä sekä Ilona Laakkonen seisoen puhumassa.

Järjestimme LIPPA-hankkeessa yhteistyössä ICT-alan opettajien, opiskelijatuutorien ja ammatillisen opettajankorkeakoulun kanssa opiskelijoille Kitkan poisto -tapahtuman, jossa työelämä sparrasi opiskelijoita kohti työelämää.

Kitkan poisto! -tapahtuman ohjelma, 20.4.2022 kello 15 - 16.30, ravintola Fiilu. Hämäriä ihmishahmoja. Ohjelma päälavalla, eri puhujia, tapahtumapisteissä aiheina esimerkiksi Video-CV ja opinnäytetyöt.

Tapahtuman puheenvuoroissa sparrattiin ICT-alalla tarvittavia taitoja ja asennetta, annettiin vinkkejä opiskelijoiden työnhakutaitoihin sekä viilattiin omaa CV:tä ja saatiin vinkkejä hyvään video CV:een. Lisäksi pohdittiin yhdessä ICT-alan työpaikkailmoituksia ja niiden osaamisvaatimuksia suhteessa opiskelijan osaamiseen.

Olin ajatellut, että käyn täällä vain lyhyen aikaa, mutta täällä oli niin mielenkiintoista asiaa, että en malttanut lähteä pois.

Tapahtumassa opiskelijoiden palautteissa ja puheenvuoroissa tuli esille, että Kitkan poisto -tapahtuma tuki opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymistä.

Ohjaus on tärkeää

Osa opiskelijoista tarvitsee vahvempaa ohjauksellista otetta löytääkseen itselleen harjoittelupaikan. Merkittävimpinä esteinä harjoittelupaikan löytymiselle opiskelijan näkökulmasta ovat epävarmuus omasta osaamisesta, itseluottamuksen ja rohkeuden puute, työelämän vaatimusten tuntuminen ylivoimaisilta tai tunne, ettei osaa ottaa yhteyttä tai toimia vuorovaikutuksessa yrityselämän edustajan kanssa. Näihin haasteisiin voimme vaikuttaa ja tarttua oppilaitoksessa tapahtuvalla ohjauksella, ja siksi työmme näiden esteiden madaltamiseksi jatkuu edelleen LIPPA-hankkeen puitteissa.

Lippa – laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta -hanke toteutetaan 1.5.2021 – 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Kehittämistyöstä vastaavat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja IT-instituutti.

Kirjoittajat:

Tarja Lappalainen-Kajan, lehtori, Jamk Teknologia

Hanna Frilander, tuntiopettaja, Jamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Annu Niskanen, projektipäällikkö, lehtori, Jamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuvat: Riku Harjula ja Jouni Huotari

Jätä kommentti