osallisuusihmisoikeusperust

Kuvio, Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa -viitekehys