Iteratiivinenpedamuotoiluprosessi

1. Oppimisen kohde, 2. kohderyhmä, 3. osaamistavoitteet ja arviointia tukevat dokumentit, 4. oppimisen teot, 5. oppimisen ympäristö, 6. jatkuva arviointi, 7. oppimisen resurssit, 8. opettajan toiminta ja 9. palaute.