pela_eteva

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen simulaatiotila

eTEVÄ-hankkeen bencmarking Keski-Suomen pelastuslaitokselle