TTT4WBL-hankkeen tutkimusaineisto kerätty

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistä koskevassa tutkimuksessa saavutettiin kesän kynnyksellä yksi sen mittavimmista tavoitteista. Massiivinen 3 Baltian maassa tapahtunut aineistonkeruu on saatu päätökseen kesäkuun alussa. Erilaisilla kyselylomakkeilla koottu aineisto muodostuu lähes 1300 vastauksesta.

Aineistoa on koottu Baltian maissa koulutetuilta työpaikkaohjaajilta sekä koulutuksen alussa (583) että 6 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen (293). Lisäksi tietoa on koottu oppilaitosten rehtoreilta (90), yritysten johtohenkilöstöltä (90) ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta (101). Näiden survey-tietojen ohella on saatu kokoon runsaasti laadullista aineistoa.

projektin toimijoita Liettuan kokouksessa
Ilze Buligina (kuvassa keskellä) Latvian opetusministeriöstä esitteli partnereille ajatuksiaan Baltian maiden yhteisistä tavoitteista työssäoppimisen kehittämisessä.

Tutkimusaineiston käsittelyä ja työssäoppimisen kehittämistä Liettuassa

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa hankkeen tutkimusosiosta. Kesäkuussa Liettuassa, Kaunasissa pidetyssä partnerikokouksessa esittelimme tutkimusaineistoa ja alustavia tilastollisia tuloksia. Kokouksessa käyty vilkas keskustelu antoi meille eväitä jatkoanalyyseihin. Tutkimusdatan kokoamisen aikana myös muut hankkeen toimenpiteet ovat edenneet ja yhteydet niiden välillä alkavat rakentua.

Intensiivisen kokouspäivän päätteeksi meidät kutsuttiin illalliselle paikalliseen ravintolaan, jonka johtaja on toiminut yhtenä työpaikkaohjaajien kouluttajana projektissa.

Projektipäällikkö Inta Baranovska ja Leena Kaikkonen
Projektipäällikkömme Inta Baranovska hymyili iloisena; projekti etenee hyvin.

 

 

Seuraavana työvaiheenamme elokuusta alkaen on tämän laajan aineiston analysointi, tulkinta ja monimuotoinen raportointi.

 

Lisäinfoa projektista

ttt4wbl-project.eu/

Kirjoittaja

Leena Kaikkonen, yliopettaja, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu