Työn opinnollistaminen opiskelijoiden puntaroitavana

TOTEEMI-hankkeen (1.4.2017-30.9.2019) tavoitteena on luoda laaja-alaisessa verkostoyhteistyössä rakenteita ja toimintatapoja, jotka vahvistavat opiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä. Se merkitsee oppimisen ja työn liittymistä toisiinsa opintojen aikana entistä vahvemmin. Työn opinnollistaminen on tässä yksi mahdollisuus. Se voi olla opiskelija-, korkeakoulu- tai työpaikkalähtöistä. JAMKin osahankkeessa huomio kiinnittyy pedagogisten toimintamallien kehittämiseen oppimisen ja työn yhdistämiseksi. Tähän tarvitaan verkostoja ja kumppanuuksia sekä tutkimuksellista työotetta. Hankkeessa painotetaan myös opiskelijoiden osallistamista kehittämistoimiin.

JAMKin Kestävän gastronomian opiskelijat keskustelivat äskettäin asiantuntijoiden kanssa työn opinnollistamisen mahdollisuuksista ja haasteista sekä tarvittavasta tuesta, ohjauksesta ja odotuksista TOTEEMI-hankkeen työpajassa. Opiskelijat näkivät erilaisia mahdollisuuksia työn opinnollistamiseen. He toivat esille, että niihin tarttumista helpottaisivat selkeät kriteerit, esimerkit ja kannustus sekä tuki niin työpaikoilta kuin oppilaitoksesta. Odotukset tuesta ja ohjauksesta painottuivat erityisesti siihen, että on olemassa selkeät kuvaukset ja tavoitteet työn opinnollistamiselle. Lisäksi luottamus, läsnäolo ja henkilökohtainen briifaus nähtiin tärkeiksi.

Vaikka työn opinnollistamista on kehitetty jo Verkkovirta-hankkeen (2015-2017) puitteissa, on haasteena tietoisuuden laajentaminen sekä selkeiden toimintamallien ja raamien rakentaminen. Tarvitaan myös digitaalisten työkalujen kehittämistä toiminnan sujuvoittamiseksi.  Opiskelijoiden ääntä halutaan nyt kuulla entistä vahvemmin. Siksi vastaavia työpajoja ollaan valmiita järjestämään jatkossakin JAMKin eri aloilla aina kun kutsu kuuluu. Parhaimmillaan työn opinnollistaminen on niin opiskelijan, työpaikan kuin oppilaitoksenkin etu.

Teksti: Annu Niskanen ja Aino Lepänjuuri
Kuva: Karoliina Väisänen