Työstä opintopisteitä opinnollistamalla

Opiskelija ja projektin kaksi työntekijää pöydän äärellä keskustelemassa Dynamo-rakennuksen aulassa

Moni opiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työssäkäynnillä rahoitetaan opintoja ja samalla hankitaan myös kokemusta työelämästä. Opintojen aikainen työnteko ja itse opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan.

Insinööriliiton tekemässä tuoreessa tutkimuksessa (2021) selvitettiin valtakunnallisesti, miksi opiskelijoiden opinnot viivästyvät tai keskeytyvät. 1097 opiskelijalle tehdyssä kyselyssä 17% opiskelijoista vastasi, että heillä on vaikeuksia yhteensovittaa töitä ja opiskelua. Esiin nousi myös toive, että opintojen aikana tarjottaisiin mahdollisuuksia kehittää suhteita työnantajiin työnsaannin ja harjoittelupaikan löytämisen helpottamiseksi. (Miksi opinnot viivästyvät ja keskeytyvät 27.10.2021, Lataa selvitys.) Näihin opiskelijoiden kysymyksiin ja pulmiin voidaan hakea ratkaisuja mm. opinnollistamisen avulla.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) toteuttamassa Lippa-hankkeessa toimitaan juuri tämän asian hyväksi. Työ keskittyy tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoiden opintojen ja työelämän välisten raja-aitojen madaltamiseen. Kehitämme ja kokeilemme erilaisia, opiskelijoiden tarpeista lähteviä tapoja ja menetelmiä opinnollistamisen tukemiseen. Työtä tehdään yhdessä alan opettajien, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Lippa-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2021. Hanketyön alkumetreiltä lähtien on opiskelijat otettu mukaan tekemiseen. Tähän mennessä hankkeessa on järjestetty jo pari tapahtumaa opiskelijoille. Niistä päällimmäisenä on mukana olleille Rikulle ja Tarjalle jäänyt mieleen se, että opiskelijoiden vastaukset olivat tosi monipuolisia, ja että monessa vastauksessa esiin nousi oman osaamisen esille tuomisen taidot sekä pohdinnat työelämään pääsystä. Opiskelijoilla on paljon hyviä, toteuttamiskelpoisia ideoita, joista varmasti kuulemme lisää hankkeen edetessä.

Opiskelijoiden kehittämisideoita käsitellään yhdessä Lippa-hankkeen toimijoiden kanssa ja työn tuloksista tullaan kertomaan eri tavoin hankkeen edetessä.

Lippa – laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta -hanke toteutetaan 1.5.2021 – 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Kehittämistyöstä vastaavat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja IT-instituutti.

 

Artikkelin pääkuva: Maarit Härkönen

Kuvassa IT-instituutin opettaja ja opettajatutor Tarja Lappalainen-Kajan ja ICT-alan opiskelija ja 4. vuosikurssin tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Riku Harjula haastattelevat opiskelija Thomas Semeniusta (vasemmalla) työn ja opintojen yhteensovittamisesta JAMKin Lutakon kampuksella.

Kirjoittaja

Hanna Frilander, Asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lippa – laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta: www.jamk.fi/lippa

ESR-logot
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

 

Lähteet

Miksi opinnot viivästyvät ja keskeytyvät? Uutinen 27.10.2021. Insinööriliitto. https://www.ilry.fi/ajankohtaista/miksi-opinnot-viivastyvat-ja-keskeytyvat/

 

Kuva: Maarit Härkönen