Biotalousinstituutti tiivistää yhteistyötä Hollantiin

Vierailin yrittäjyyden lehtori Mari Hakkaraisen kanssa hiljattain neljällä korkeakoulukampuksella Hollannissa tutustumassa maa- ja biotalouteen liittyvään koulutus- ja kehittämistoimintaan. Hollanti osoittautui odotuksiemme mukaisesti erittäin kiinnostavaksi, aktiivisesti globaaleilla biotalousmarkkinoilla toimivaksi yhteistyöalueeksi Biotalousinsitituutille.

Suomi tunnetaan eksoottisena koulutuksen edelläkävijänä

Ehkä jopa hieman yllätykseksemme Suomea pidettiin kaikissa vierailukohteissa erittäin kiinnostavana yhteistyöalueena. Suomen koulutusjärjestelmä, Pisa-tulokset, luonto ja hieman eksoottinen kulttuurimme yhdistettynä korkeaan osaamiseen nousivat toistuvasti esille keskusteluissa. Erityisesti korkeakoulujen opiskelijoilla on kiinnostus tehdä osa opinnoistaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Toisaalta ammattikorkeakoulut myös Hollannissa panostavat nykyään vahvasti uudenlaisiin oppimismenetelmiin ja tulevaisuuden pedagogisiin ratkaisuihin. Ryhmätyöskentelymenetelmät, yritysyhteistyö ja kansainvälisyys tuntuivat olevan erittäin keskeisessä roolissa myös vierailemissamme ammattikorkeakouluissa.
 

Ryhmätyötiloja Venlossa (Fontys University of Applied Sciences).
Ryhmätyötiloja Venlossa (Fontys University of Applied Sciences).

Ulkomaiset opiskelijat asettuvat Saarijärvelle

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Hollannin parhaaksi ammattikorkeakouluksi Elsevierin v. 2016 rankkaama HAS University of Applied Sciences allekirjoittivat matkan yhteydessä yhteistyösopimuksen, jolla edistetään ympäristö- ja luonnonvara-alaan liittyvää opiskelu- ja opettajavaihtoa. Sopimus alkaa konkretisoitua viimeistään ensi keväänä. Tapasimme ’s-Hertogenboschin kaupungissa opiskelijan, joka tulee maaliskuussa Biotalousinstituuttiin kolmeksi kuukaudeksi vaihto-opiskelijaksi ja odottaa innolla verkostoitumista agrologiopiskelijoiden kanssa Saarijärvellä. Toinen hollantilainen opiskelija on jo puolestaan hakeutumassa Biotalousinsituutin T&K-projekteihin harjoittelijaksi. Myös opettajavaihtoja oppilaitosten välille on suunnittelilla.

Kansainvälinen ja monikulttuurillinen osaaminen ovat nykyajan perustaitoja

Allekirjoitettu sopimus ja kevään uusi englanninkielinen opintokokonaisuus Biotalousinstituutissa mahdollistavat entistä kansainvälisemmän toimintaympäristön luomisen Biotalouskampukselle Saarijärvelle. Samalla avautuu JAMKin agrologiopiskelijoille mahdollisuus opiskella yhdessä biotalousalan kärkimaassa varsin monipuolisella ja kansainvälisellä kampuksella. Toivottavasti mahdollisimman moni opiskelijamme tarttuu näihin uusiin mahdollisuuksiin ja hankkii työelämässä tarvittavia kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja opiskelusta Hollannissa tai muissa yhteistyökumppanimaissamme.

20161108_134202
Biotalousalan laboratoriotiloja ’s-Hertogenboschissa (HAS University of Applied Sciences).

 

Hyönteisten kasvatuksen koetutkimuskontti Hertogenboschissa (HAS University of Applied Sciences).
Hyönteisten kasvatuksen koetutkimuskontti ’s-Hertogenboschissa (HAS University of Applied Sciences).