Viisi syytä hakea Tarvaalaan

Talviset terveiset kaikille täältä Saarijärveltä!

Täällä kirjoittelee kaksi viime syksynä aloittanutta agrologiopiskelijaa Tiia Jaakkola, 19 ja Vilma Lappalainen, 24. Kevään toinen yhteishaku on nyt käynnissä ja monella tulevalla opiskelijalla mietinnän paikka. Varsinkin vallitseva korona-aika saattaa aiheuttaa lisähuolta, miten opetus toteutettaisiin laadukkaasti etänä? Muihin opiskelijoihin ryhmäytyminen etäopetuksen aikaan? Pelko syrjäytymisestä tai opiskelun haastavuudesta? Kauanko etäopetus pahimmillaan voi jatkua?

Näistä kaikkiin mekään emme osaa vastata, mutta voimme kertoa miltä agrologiopiskelu Tarvaalassa ensimmäisen vuoden aikana meidän näkökulmasta tuntuu.

Molemmat meistä hakivat Tarvaalaan nimenomaan pienen ja idyllisen kampuksen, sekä laadukkaan opetuksen takia. Syksyllä koulun alku oli meidän ryhmän osalta onnekas, sillä ennen tiukentuneita koronarajoituksia ehdimme olla jonkin aikaa kontaktiopetuksessa ja näin myös ryhmäytyä ja sosialisoitua muiden ryhmäläisten kanssa. Muiden koulutovereiden tuki ja apu esimerkiksi Whatsapp-ryhmän kautta onkin korvaamatonta näin etäopetuksessa oltaessa.

Koulu alkoi mielenkiintoisten aiheiden parissa, ja pääsimme mukaan myös käytäntöön, navettaan sekä traktoriharjoituksiin. Opiskelu Tarvaalassa onkin mielenkiintoista ja moniulotteista, sillä raporttien ja käytännön töiden lisäksi tehdään kaikkea siltä väliltä. Pieni kampusympäristö minimoi stressiä ja antaa rauhallisen ja mukavan opiskeluympäristön monenlaisille ihmistyypeille.

Hakuvaiheessa ei ehkä ollut vielä meistä kummallekaan selvää kuinka monesta ja mielenkiintoisesta näkökulmasta biotaloutta voikaan tarkastella, ja opiskelu on avartanut näkökantoja ja kokonaiskuvaa agrologien tulevaisuuden mahdollisuuksista. Lienee selvää, että etäopetus ei korvaa fyysistä läsnäoloa muiden ihmisten kanssa, mutta meidän osalta etänäkin opiskelu on sujunut mukavasti ja motivaatio opiskeluun on vieläkin korkea.

Saarijärven kaupunki on kokonaisuutena pienehkö, joten opiskelutovereihin tutustuminen ja ystävystyminen auttaa löytämään mukavaa tasapainoa opiskelun ja vapaa-ajan välille.

Viisi syytä hakea Tarvaalaan:

  1. Pieni kampus ja viihtyisät tilat
  2. Laadukas ja maanläheinen opetus
  3. Monipuoliset suuntautumismahdollisuudet
  4. Innovatiivinen ympäristö ja mahdollisuus kansainvälistyä
  5. Hyvä sijainti keskellä Suomea