Yhdessä kohti moninaista matkailua

Ihmisten käsiä yhteen soviteltuna

Yhdenvertaisuus matkailualalla palvelee koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden työtä, asiakkaita sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Moninaisuuden johtaminen on yhteiskunnassa ajankohtainen puheenaihe, ja vastaa moniin kysymyksiin myös matkailu- ja ravintola-alalla. Kuinka opetan erilaisia opiskelijoita ymmärtämään matkailupalveluiden asiakkaiden tarpeita? Kuinka yrityksemme henkilöstöresurssit riittävät tulevalla sesongilla? Miten esimies osaa johtaa tänään ja huomenna moninaista työyhteisöä? Kuinka palvelemme asiakkaidemme erilaisia tarpeita ja toiveita?

Työelämä tarvitsee moninaisuutta

Matkailu- ja ravintola-ala on yksi monista aloista, jossa kuulee yrittäjien tuskailevan, mistä löytää työvoimaa. Kun työvoimapulasta kärsiviä aloja on monta, huomataan, että meillä ei ole Suomessa tarpeeksi työvoimaa. Mediasta saadaan lukea, kuinka kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa, sillä tilanne on sama myös muualla Euroopassa, ja edelleenkään ei vaadita kovin pitkää päättelyä, että tarvitsemme työvoimaa osin myös Euroopan ulkopuolelta. Kovassa kilpailussa meidän tulee maana olla houkutteleva, mutta myös yksittäisen yrityksen on tässä kilpailuasetelmassa kyettävä pitämään kiinni hyvistä työntekijöistä, samalla kun se havittelee uutta akuutisti tarvittavaa henkilöstöä.

Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä ei mahdollista ainoastaan riittäviä resursseja, vaan se vaikuttaa positiivisesti myös laatuun. Moninaisuuden sisäistänyt organisaatio on turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka jokaiselle, ja hyvinvoivasta henkilöstöstä kumpuaa myös hyvinvoiva organisaatio. Yhdenvertaisuus arvona viestii organisaatiosta, ja moninaisessa työyhteisössä tunnistetaan myös erilaiset toiveet ja tarpeet, ja näin ollaan valmiimpia palvelemaan myös erilaisia asiakasryhmiä.

Kansainväliset opiskelijat organisaatioiden moninaisuutta edistämässä

Kansainvälisen työvoiman hyödyntäminen matkailualalla on arkipäivää esimerkiksi Lapissa, mutta työntekijöistä on pulaa matkailualalla ympäri Suomen, eikä kansainvälistä osaamista ole vielä joka paikassa osattu hyödyntää mahdollisuuksista huolimatta. Ensiaskel oman työyhteisön moninaisuuden edistämiseksi voikin löytyä opiskelijoista. Jamkilla koulutetaan kansainvälisessä Tourism Management -ohjelmassa restonomeja, ja moninaisuutta arvostavat organisaatiot nappaavatkin heitä matkaansa jo opintojen aikana. Onko teidän yrityksenne se, joka saa sitoutettua tulevaisuuden ammattilaisen osaksi työyhteisöä ennen muita? Jos haluat keskustella lisää restonomiopiskelijoiden työharjoittelusta tai jättää harjoittelupaikkailmoituksen, joka varmasti tavoittaa opiskelijamme, olethan yhteydessä meihin!

Tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta

Työelämän kaipaamaa osaavaa henkilöstöä rakennetaan ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Moninaisuus on osa myös koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden arkea, joista tulevaisuuden rautaiset ammattilaiset lähetetään maailmalle. Resurssitehokkuus haastaa kouluttajia ja muuta opinahjojen henkilöstöä samalla kun opiskelijoiden pitäisi saada koottua oma tieto- ja työkalupakki tulevaisuuden matkailualalle. Oppimista voi haastaa esimerkiksi oppimisvaikeudet, elämäntilanteiden muutokset ja hektinen arki, jolloin koulutusorganisaatioiden henkilöstön tuki on merkittävässä roolissa. Ajantasaisen ja riittävän tiedon turvaamiseksi myös tulevaisuudessa on aiheen tutkimuksella merkittävä rooli. Koulutusorganisaatiolle opiskelijat ovat tavallaan asiakkaita, ja pedagogiikan onkin palveltava erilaisia opiskelijoita, ja oppimisympäristöihin on kaikkien oltava tasa-arvoisesti tervetulleita.  

Inklusiivinen matkailu vaatii tietoa, taitoa ja ennen kaikkea halua

Matkailusta puhuttaessa keskeisessä roolissa on tietysti asiakkaat. Yritykset tavoittelevat asiakkaita palveluihinsa, jotta voivat toteuttaa bisnestään, luonnollisesti. Silti matkailupalveluille olisi potentiaalisia asiakkaita, joita yritykset eivät vielä palvele.

”Maailman terveysjärjestön WHO:n (2011) mukaan esteettömiä palveluja tarvitsee noin 15 prosenttia maailman väestöstä, esimerkiksi seniorimatkailijat sekä eri tavoin toimintarajoitteiset henkilöt. Luku nousee hätkähdyttävän paljon, jopa 40 prosenttiin, kun mukaan luetaan ihmiset, joilla on väliaikainen esteettömien palvelujen tarve. … Lisäksi matkailijoiden joukossa on paljon eri uskontoja ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavia henkilöitä: esimerkiksi muslimimatkailijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä (UNWTO 2012, CrescentRating 2017), ja sateenkaariperheiden määrä on kolminkertaistunut Suomessa 2010-luvulla (Pietiläinen & Pohjanpää 2019). Tiedon tai palvelujen saavutettavuuden puute tai turvattomuuden tunne voivat hankaloittaa näiden ryhmien matkustamista – tai jopa estää sen kokonaan.” Visit Finland: Inklusiivisen matkailun opas

Visit Finlandin Inklusiivisen matkailun opas tuo näkyväksi ne potentiaaliset asiakasmassat, jotka matkailussa monesti jää huomioimatta. Nämä asiakassegmentit saattavat siis olla pois yrityksen rahavirrasta. Rahasta puhuminen voi herättää yrittäjän kiinnostuksen, mutta pohjimmiltaan kyse on yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Jotta tulevaisuudessa yhä useammalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet matkustaa, on asiakkaiden moninaisuuden tultava vahvasti esiin jo opinnoissa. On lisättävä ymmärrystä erilaisia tarpeista ja toiveista, kuinka erilaisia asiakkaita kohdataan ja palvellaan sekä kuinka inklusiivisuudesta viestitään.

Oletko valmis matkailun moninaisuuteen?

Moninaisuuden johtaminen on laaja aihealue, jota voidaan käsitellä erilaisten henkilöiden kautta sekä tarkastella erilaisia ympäristöjä. Kokonaisvaltaista inklusiivisuutta yhteiskuntaan tai matkailualalle ei taiota päivässä tai kahdessa, vaan työn on oltava johdonmukaista ja jatkuvaa. Tähän matkailu- ja ravintola-alaa ajankohtaisesti koskettavaan aiheeseen pääseekin käsiksi marraskuussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Gradian järjestämillä Matkailukoulutuksen verkostopäivillä.

Matkailukoulutuksen verkostopäivillä 21.-23.11.2023 moninaisuuden johtamista käsitellään kolmesta näkökulmasta, moninaisuus opinnoissa, asiakkaiden moninaisuus sekä moninaisuus työelämässä. Jokainen näistä näkökulmista tarjoaa eväitä koulutus- ja tutkimusorganisaatioille sekä matkailuelinkeinon edustajille. Kuinka sinä kohtaat erilaiset opiskelijat luokassa tai ohjaat heitä työharjoittelun aikana käytännön tehtävissä? Miten yrityksesi huomioi mahdollisimman monet potentiaaliset asiakasryhmät tai muistatko opettaa tulevaisuuden ammattilaisille erilaisten asiakkaiden tarpeista? Miten työyhteisön moninaisuus hyödyttää mainetta ja palvelukulttuuria tai onko sinun opeistasi valmistuvat opiskelijat valmiita työskentelemään osana moninaista työyhteisöä tai johtamaan sitä? Matkailukoulutuksen verkostopäivillä kuullaan aiheen asiantuntijoita sekä yritysten käytännön läheisiä vinkkejä moninaisuuden johtamisesta, työpajoissa päästään itse käsiksi aiheeseen, ja mielenkiintoiset paneelikeskustelut herättävät ajatuksia, joita voi summata yhteen tuttujen kollegojen sekä laajentuneiden verkostojen kanssa.

Tutustu Matkailukoulutuksen verkostopäivien 2023
monipuoliseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Verkostopäivien ilmoittautuminen on avoinna 31.10.2023 saakka, mutta edullisemmat Early Bird -hinnat ovat voimassa vain rajoitetun ajan, joten rekisteröidy tapahtumaan nyt!

Nähdään Jyväskylässä, ja edistetään yhdessä moninaisuutta matkailualalla!  

Lähteet: Visit Finland 2021. Inklusiivisen matkailun opas. https://www.businessfinland.fi/497013/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/inklusiivisen_matkailun_opas_2021.pdf

Kuvat: Pixabay (CC0)

Kirjoittajan kuva

Riitta Koivisto työskentelee asiantuntijana Jamkin Matkailutiimissä, ja vastaa Tourism Management -opiskelijoiden työharjoitteluista. Matkailukoulutuksen verkostopäiviltä odottaa ajatusten herättelyä ja verkostoitumista. (riitta.koivisto@jamk.fi)