Auringonlasku rannalla

Taste4Travel -blogi kiittää ja kumartaa

(In English below)

Julkaisut tässä digitaalisessa ajassamme jättävät aina jälkensä – niin myös Taste4Travel -blogimme.
Olemme saaneet vuosien varrella lukea monista hienoista kokemuksista, oppimisesta ja kehityksestä matkailu- ja ravitsemisalalla – kiitos niistä kuuluu niin Jamkin ammattilaisille, opiskelijoille, kuin verkostomme vieraileville asiantuntijoille.

Tässä kohtaa on aika kiittää teitä, kaikkia lukijoitamme, ja ottaa seuraava askel teknologian kehityksessä pian käyttöönotettavan uuden, keskitetyn julkaisualustan muodossa. Kuten kaikki tiedämme, vanhempi
teknologia ei aina taivu uudempien ykkösten ja nollien rytmiiin.

Nykyisen blogialustan auringonlaskusta huolimatta tämä blogi jää elämään oman aikansa historian digitaalisiin kirjoihin. Mikä tärkeintä, kaikki nämä kokemukset ovat mukanamme myös muistoissa.

Seuraathan jatkossakin tuoreimpia kuulumisiamme Jamkin eri kanavissa:
https://www.jamk.fi/fi
https://www.facebook.com/jamk.fi
https://instagram.com/jamk.fi/
https://twitter.com/jamk_fi
http://www.youtube.com/user/jamkvideo

******************************

Sunset of Taste4Travel

Publishing in this digital age always leaves a mark – and so does our Taste4Travel blog.
Over the years, we’ve had the pleasure of reading about many great experiences, learning and developments in the travel and hospitality industry – thanks to the Jamk professionals, students and guest writers from our network.

It is time to thank you, all our readers, and take the next step in the evolution of technology with the launch of a new, centralized publishing platform. As we all know, the older
technology doesn’t always keep pace with the newer ones and zeros.

Despite the sunset of the platform, this blog will live on in the digital history books of its time. What
most importantly, all these experiences will stay with us in our memories.

Please continue to follow our latest news on Jamk’s various channels:

https://www.jamk.fi/fi
https://www.facebook.com/jamk.fi
https://instagram.com/jamk.fi/
https://twitter.com/jamk_fi
http://www.youtube.com/user/jamkvideo

Kuva/Picture: Susanna Riekkinen