Podcastit tasavertaisesta ja dialogisesta kohtaamisesta – miten valta näyttäytyy opetus- ja ohjaustilanteissa?

Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisissä podcasteissa keskustellaan kohtaamisista oppilaitoksissa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen perustarve. Podcastien keskustelijoita inspiroi myös oppilaitosten välinen ja moniammatillinen yhteistyö sekä yhteiset ajatukset pedagogiikasta. Ensimmäisessä podcastissa pohditaan opettajan valtaa. Toinen podcast käsittelee sitä, mitä erityistä nuorisoalan osaaminen tarjoaa kohtaamisiin oppilaitoksissa.

Olemme pohtineet, mitä kaikkea annettavaa nuorisotyön ja yhteisöpedagogien osaamisella on opetusmaailmaan. Vuorovaikutustaidot ja kohtaamisosaaminen ovat kaikkinensa näiden alojen ydinosaamista, mitä halusimme tuoda esille. – Anu Utter

Moniin oppilaitoksiin on palkattu nuorisoalan osaajia kohtaamaan opiskelijoita arjessa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen perustarve, ja sen puute on yhteydessä myös esimerkiksi opiskeluissa pärjäämiseen ja koulupudokkuuteen. Myös opettajat ovat tuoneet esille, että yhä useammin he kaipaavat nykyajan nuoren ihmisen elämismaailman tuntemukseen apua – mihin voimme vastata niin opettajien koulutuksessa kuin oppilaitoksissa moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön kautta.

Podcastien kuuntelusta voivat hyötyä ja inspiroitua niin opettajaopiskelijat kuin yhteisöpedagogiopiskelijatkin mutta mikseivät myös jo kokeneemmat opettajat!

Kuuntele podcastit

1. Open valta -podcast

Meistä varmasti useampi muistaa jonkinlaisen kohtaamisen tai tilanteen opettajan kanssa omalta koulupolultaan, jossa vallankäyttö on näyttäytynyt jollakin tavalla. Opettajan valta -jaksossa pohditaan seuraavia kysymyksiä: miksi nämä kohtaamiset ovat jääneet merkittävinä mieleen ja millaisia vaikutuksia näillä mikrohetkillä voi olla? Mitä valta opetus- ja ohjaustilanteissa on ja miten se näyttäytyy? Mitä kaikkea opettajan tai ohjaajan tulee huomioida omaa valta-asemaansa ajatellen ja toisaalta, miten opettaja voi käyttää valtaa positiivisesti?

Aiheista ovat keskustelemassa Jamkin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta opettajankouluttaja Anu Utter ja opettajankouluttaja ja yliopettaja Kirsti Vänskä sekä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori ja opinto-ohjaaja Eeva Mäntylä. Podcast on tuotettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä keväällä 2023. Podcastin tekijät: Anu Utter, Kirsti Vänskä, Eeva Mäntylä.

Kuuntele Open valta -podcast Soundcloudissa

2. Tasavertainen ja dialoginen kohtaaminen oppilaitoksen arjessa -podcast:

Tässä podcastissa pohditaan kohtaamisia oppilaitosmaailmassa nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Mitä oppilaitosmaailma voi ammentaa nuorisotyön tavasta kohdata nuori? Millaisia mahdollisuuksia kohtaamiselle on arjen tilanteissa? Nuorisotyön osaamisen ytimessä on tasavertainen ja dialoginen kohtaaminen. Nuoria opettava opettaja tekee osaltaan nuorisotyötä.

Yhteisöpedagogiopiskelija Emma Rosenström on tehnyt useamman harjoittelun oppilaitoksissa ja tehnyt niissä nuorisotyötä. Millaisia kohtaamisia oppilaitoksissa on, kun kohtaajana on nuorisotyöntekijä? Millaisia kohtaamisia nuoret kaipaavat ja toivovat? Mukana keskustelussa ovat Jamkin ammatillisessa korkeakoulusta opettajankouluttaja Anu Utter, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori ja opinto-ohjaaja Eeva Mäntylä ja yhteisöpedagogiopiskelija Emma Rosenström. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu podcast on äänitetty keväällä 2023. Podcastin tekijät: Anu Utter, Eeva Mäntylä, Emma Rosenström ja Kirsti Vänskä.

Kuuntele Tasavertainen ja dialoginen kohtaaminen oppilaitoksen arjessa -podcast Soundcloudissa

Kirjoittajat:

Anu Utter, Kirsti Vänskä, Eeva Mäntylä ja Anna-Kaisa Tiihonen