Potentiaali-hanke tukemassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehittämistyötä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on kehittänyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötään Jyväskylän ammattikorkeakoulun osatoteuttaman Potentiaali-hankkeen tukemana syksystä 2020 alkaen.

Gradian Ohjaus- ja urapalvelut -yksikön asiantuntija Ari Porki toteaa Potentiaali-hankkeen tarjoaman tuen tulleen varsin hyvään aikaan, sillä Gradialla lain edellyttämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaipasi ajantasaistamista. Oppilaitoksen arjessa oli myös huomattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja -ohjeiden tarvetta.

Jari Porki
Ari Porki toimii asiantuntijana Ohjaus ja urapalvelut -yksikössä.

Porkin mukaan Potentiaali-hankeyhteistyön myötä Gradialla keskustelu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta laajeni merkittävästi. Hankeyhteistyön myötä käynnistyi erityisesti uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (tayv-suunnitelma) kehittämistyö, johon aktivoitiin mukaan Gradian kampuksilla toimivien hyvinvointiryhmien ja opiskelijakuntien edustajia. Lisäksi Gradian henkilöstölle järjestetään syksyllä 2021 teemasta koulutusta. Potentiaali-hankkeen avulla tehty koulutuskuntayhtymän tayv-kehittämistyö, kuten myös aihe yleensä, on tämän myötä saanut Gradian viestintäkanavissa huomiota.

Gradian tayv-työtä on saatu kehittymään hienosti yhteistyössä Potentiaali-hankkeen kanssa. Työhön liittyvä alkukartoitus sekä henkilöstölle ja opiskelijakunnille järjestetyt työpajat toteutettiin kevätkaudella 2021. Työpajoissa syntyneistä tuotoksista lähdetään syksyn 2021 aikana muotoilemaan koulutuskuntayhtymälle uutta tayv-suunnitelmaa. Kehittämistyötä tukee mielekkäästi syksyllä henkilöstölle Potentiaali-hankkeessa järjestettävä opetuksen ja ohjauksen yhdenvertaisuutta käsittelevä koulutus. Tulevaisuuden osalta mietitään, miten huoltajat saadaan aktivoitua tähän kehittämistyöhön mukaan ja miten tayv-työstä viestitään työssäoppimispaikoille.

Meneillään olevan kehittämistyön tärkeänä tavoitteena on Porkin mukaan se, että tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tulisi yksi tärkeä painopiste ja käyntikortti koko Gradian päivittäisessä toiminnassa.

Tayv-kehittämistyön Ari Porki itse kokee erittäin mielekkääksi ja tarpeelliseksi, ja Potentiaali-hankkeen tuki kehittämisprosessiin on ollut suuri. ”Ulkopuolinen työn sparraaja ja ohjaaja on nähnyt koko prosessin ja kokonaisuuden aivan uudesta näkökulmasta”, hän totetaa.

Potentiaali-hanke päättyy 31.12.2021. Syksyn 2021 aikana Gradian tayv-kehittämistyö etenee ja sitä tukee henkilöstokoulutuksen lisäksi myös teemaan liittyvä webinaari. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyötä on tehty yhteistyössä myös Gradian OPH-rahoitteisen Pitävää ohjausta -hankkeen kanssa. Sen näkökulmasta lue lisää Gradian blogista.

Kirjoittaja:

Johanna PitkänenJohanna Pitkänen

Potentiaali-hankkeen osatoteuttajan vastuuhenkilö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

 

 

Euroopan sosiaalirahaston logot ja Potentiaali-hankkeen logo

 

 

 

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (ESR, S21690) toteutetaan 1.4.2019-31.12.2021 ja sitä koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen osatoteuttajia ovat Nuorisotutkimusseura Ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Hankkeen kohderyhmänä on sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat.

 

 

Lue myös:

Ulkotilassa nurmikolla iso ryhmä koululaisia nostaa ilmaan värikästä varjoa.Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osana ammatillisen opettajan ydinosaamista 

Kommentit

  1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osana ammatillisen opettajan ydinosaamista | Opekorkeassa tapahtuu

    […] Potentiaali-hanke tukemassa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusk… […]