Academia-lähtövalmennus

Voimaantumista ja kansainvälisyyttä ohjaustyöhön

Academia-opintovierailut vievät tänäkin keväänä ohjausalan osaajia Eurooppaan. Kansainvälistymisen, verkostoitumisen ja tietysti osaamisen kehittämisen lisäksi vierailut on koettu varsin voimaannuttavina. Olemmekin melkoisen iloisia saadessamme koordinoida jälleen vierailuja, joiden lähtövalmennus pidettiin helmikuussa. Matkaan on lähdössä yhteensä 17 osallistujaa.

Viikon mittaiset Academia-opintovierailut eri puolille Eurooppaa ovat ohjausosaajille mahdollisuus kansainvälisten kokemusten hankintaan. Academia-vierailuilla ohjausalan asiantuntijat voivat verkostoitua, päivittää osaamistaan, lisätä tietämystään muiden maiden ohjaus-, koulutus-, ja työmarkkinajärjestelmistä sekä ohjauksen hyvistä käytänteistä. Näiden myötä tarkoituksena on antaa työkaluja kehittää oman alueen ohjauspalveluita ja -käytäntöjä Suomessa.

– Osallistujapalautteiden perusteella, opintovierailuilla on myös työintoa, hyvinvointia ja motivaatiota lisäävä vaikutus osallistujiin, toteaakin hankkeen koordinaattori Jaana Ahlqvist.

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on toiminut kolme vuotta hankkeessa koordinaattorin roolissa ja vastaa suomalaisten ohjausalan asiantuntijoiden lähettämisestä Euroopan eri maihin. Yhteistyökumppanina on CIMOssa toimiva Suomen Euroguidance-keskus. Academia-hanke saa tukea Erasmus+ ohjelmasta.

Academia-ohjaajaliikkuvuudessa on siis kysymys eurooppalaisesta verkostosta, jossa on mukana tällä hetkellä 15 maata. Verkosto on järjestänyt ohjausalalla toimiville liikkuvuusvierailuja jo vuodesta 1994 lähtien.

Missä mennään nyt?

Haku kevään 2015 opintovierailuihin on takana ja saimmekin kokoon upean joukon ohjausalan osaajia. Opintovierailut järjestetään maalis-toukokuun välisenä aikana. Tänä keväänä matkaan lähtee yhteensä 17 osallistujaa Espanjaan, Latviaan, Sloveniaan, Ranskaan ja Tanskaan. Opintovierailuille valituille myönnetään apuraha, jonka suuruus vaihtelee kohdemaittain ja joka kattaa pääosin matka- ja majoituskulut.

Apurahansaajia valittaessa kriteereinä ovat vierailun liittyminen omaan ammatilliseen kehittämiseen sekä sen tuoma hyöty apurahansaajan ohjausasiakkaille/opiskelijoille. Osallistujat toimivat ohjaustehtävissä ammatillisessa koulutuksessa, TE-palveluissa, yrityksissä tai järjestöissä eri puolilla Suomea.

Academia-lähtövalmennus

Helmikuussa kaikki osallistujat kokoontuivat Jyväskylään lähtövalmennukseen, jossa tunnelma oli innokkaan odottava. Vierailut pyörähtävät konkreettisesti käyntiin maaliskuussa ja osa pareista lähtee matkaan vielä toukokuussakin. Koko joukko innokkaita osaajia pakkaa siis matkalaukkunsa vielä kevään aikana ja suuntaa hankkimaan uusia oppimiskokemuksia! Kuulumisia maailmalta päivitetään myös tänne blogin puolelle.

Vierailijoilta kuultua

Millaista Academia-opintovierailuille sitten oikein on? Kannattaako vierailu?

Aiempien vuosien Academia-opintovierailuille osallistuneiden kokemuksia on myös selvitetty vaikuttavuuskyselyllä. Ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset jotka olivat keväällä 2012-2014 opintovierailuilla Euroopassa kuvasivat seuraavasti kokemuksiaan:

 • ”Oppimiskokemus oli kokonaisvaltainen ja koskettava. Eurooppa näyttäytyy minulle nyt avoimempana, monimuotoisempana, yhtenäisempänä ja samanaikaisesti kirjavampana kuin aiemmin. Aivan loistava kokemus!
 • ”Tutustuminen toisen maan ohjauskäytäntöihin toimii peilinä suhteessa suomalaiseen ohjaukseen ja myös omaan toimintaan. Kiinnostusta KV-vaihtoon on tullut lisää ja kannustan myös opiskelijoitani siihen.
 • ”Olen saanut ystäviä ympäri Eurooppaa ja osan kanssa pidän aktiivisesti yhteyttä. Vaihdamme kuulumisia ja olemme sopineet jopa tapaamisista vapaa-ajalla. On helppoa jakaa tietoa toisillemme, kun olemme tavanneet ja tutustuneet henkilökohtaisesti. Olen omassa työssäni kv-vastaavana hyödyntänyt tätä verkostoani oppilaitosten kv-yhteistyöhön opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi.”

 • ”Vierailu toi omaan motivaatioon lisää pontta. Antoi myös omaan ammatilliseen kehittämiseen ja ohjaaja identiteetin rakentamiseen aineksia. Kulttuurien välisten erojen ja samankaltaisuuksien ymmärtäminen. Konkreettinen kokemus mitä eurooppalainen yhteistyö on ja miten haastavaa ja vaikeaa mutta antoisaakin se voi olla.”
 • ”Kokonaiskuva ohjauksesta on laajentunut ja ymmärrys toivottavasti kasvanut. Toisaalta osaan entistä paremmin arvostaa suomalaista ohjaus- ja koulutusjärjestelmää.”
 • ”Kaiken kaikkiaan viikon anti oli todella mahtava ja oppimiskokemuksena tämä viikko ainutkertainen. On todella pysäyttävää ja mieltä avartavaa ammatillisesti nähdä ja kuulla muiden kulttuurien tapoja toimia, niin ammatillisella kuin arkielämänkin saralla.”

Seuraava Academia-haku on syksyllä. Marraskuussa 2015 alkaa hakuaika kevään 2016 opintovierailuille. Lisätietoa vierailuista löytyy myös CIMO:n sivuilta: www.cimo.fi/palvelut/euroguidance/academia-opintovierailut

1 kommentti

 1. Hienoa työtä! Tällaisessa verkostoitumisessa ei ole muuta kuin voittajia, molemmin puolin.

  Ystävällisin terveisin

  Jan Holmberg
  janholmberg.weebly.com

Jätä kommentti