hotelli alban aurinkoinen rannanpuoleinen julkisivu

Pienillä teoilla on suuri vaikutus

Vastuullisuus on yhä tärkeämmässä roolissa nykymaailmassa. Varsinkin matkailussa matkustajat tukevat hotelleja, jotka ottavat vastuullisuuden huomioon. Vastuullisuuden ollessa ajankohtainen, asiasta on hyvä saada lisää tietoa. Vastuullisuuden näkymistä asiakkaan palvelupolulla tutkittiin opinnäytetyössä, jonka toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen Finlandia Hotelli Alba. Opinnäytetyön tulokset tuovat esille, että asiakkaat kiinnittävät huomiota pieniin ja konkreettisiin asioihin. Alba on kolmen tähden hotelli, joka sijaitsee Jyväsjärven rannassa Mattilanniemessä. Hotelli Alba huomioi toiminnassaan vastuullisuuden ja sai ansaitusti Green Key -sertifikaatin huhtikuussa 2021.

Hotellivalinnassa sijainti ja hinta päihittävät vastuullisuuden

Opinnäytetyötutkimus toteutettiin Hotelli Alban ravintolassa. Tutkimuksesta selvisi, että hotellivalintaa tehdessään vastuullisuus ei ole ensimmäisenä kriteerinä, vaan matkustajat valitsevat usein majoituksensa hinnan ja sijainnin perusteella. Vaikka majoitusta ei valita vastuullisuuden perusteella, asiakkaat kuitenkin kiinnittävät vastuutekoihin huomiota majoituksensa aikana. Huomiota kiinnitetään pieniin ja konkreettisiin tekoihin, jotka ovat läpinäkyviä asiakkaille. Haastatteluiden perusteella asiakkaat toivoivat, että vastuullisuusviestintä näkyisi yrityksen verkkosivuilla, huoneesta löytyvällä lapulla tai erilaisin vihjelapuin. Haastatteluissa käytiin läpi myös asiakkaan palvelupolkua ja saatiin selville, mihin asioihin asiakkaat kiinnittävät huomiota. Esille nousi muun muassa ekologiset tuotteet ja ekologinen vettä säästävä suihku, samoin kierrätys, veden kulutus, paikallisuus ja sen tukeminen. Esimerkiksi ravintolassa paikallisten tuotteiden maininta tai ruokahävikin minimoimisesta avoimesti kertominen lukeutuvat näihin asiakkaiden arvostamiin huomioihin. Asiakkaat myös aistivat yrityksen vastuullisen toiminnan työntekijöiden palvelun kautta eli he kiinnittävät huomiota myös työntekijöiden työympäristöön. Tämä tuo myös lisäarvoa. Tutkimuksen tuloksia tulkitessa huomaa, kuinka pienillä vastuullisilla muutoksilla yrityksellä voi olla vaikutusta asiakkaan kokemukseen.

Vastuullisuus näkyväksi asiakkaille – Hotelli Alban matka Green Keyn saamisessa

Green Key -sertifikaatti on tunnettu, maailmanlaajuinen ympäristömerkki. Kyseessä on kestävää matkailua edistävä ympäristösertifikaatti, joka perustuu majoitusalalle kohdennettuihin ympäristökriteereihin. Sertifikaattia haetaan vuosittain, ja sen saamiseksi on tiukat kriteerit. Esimerkiksi veden- ja energiankäytön tehostaminen, ympäristörasituksen pienentäminen, kierrätys, ja ympäristömerkittyjen pesuaineiden käyttöön on sitouduttava. Finlandia Hotelli Alba sai Green Key –sertifikaatin huhtikuussa 2021. Alban toimitusjohtajaa Katri Paakkaria haastateltiin Green Key:hin liittyvistä asioista ja siitä, miten sertifikaatin saaminen on vaikuttanut yrityksen toimintaan – ja millainen on yrityksen tulevaisuus. Yritys on tehnyt muutoksia toiminnassaan, ja asiakkaiden toiveisiin on vastattu: infoteksti löytyy jokaisesta huoneesta ja nettisivuilta, ravintolan puolella on Green Key –piste, ja muun muassa menuissa on painotettu paikallisuutta.

Paakkarilta kysyttiin, miksi Hotelli Alba haki Green Key –sertifikaattia. Toimitusjohtaja kertoi yrityksen toimineen jo vuosia vastuullisesti, ja se haluttiin tuoda myös asiakkaille näkyväksi. Samalla läpikäytiin järjestelmällisesti energia- ja kierrätysasiat ja sitä kautta asioihin saatiin myös kehitystä. “Maailman muuttuessa se on tätä päivää, että tehdään vastuullisuus näkyväksi, ja sertifikaatti toimii aputyökaluna jatkokehittämiseen”, totesi Paakkari. Seuraavaksi pohdittiin, mitä sertifikaatti merkitsee Finlandia Hotelli Alballe. Paakkari kertoi sertifikaatin luovan yhtenäisen vastuun siitä, että asioista on luvattu pitää huolta ja niin myös tehdään. Asiasta ei siis lipsuta. Sertifikaatti toimii myös kehittämisnäkökulmana, jonka perusteella tehdään päätöksiä.

Sertifikaatin vaikutukset pohjaavat muutoksia arkeen

Myös muutokset, joita sertifikaatin saaminen on yrityksen toiminnassa aiheuttanut, herätti keskustelua. Esimerkiksi jätteidenlajittelua on Paakkarin mukaan tehostettu, erityisesti kerroshuoltoon ja asiakkaille. Keittiön jo olemassa ollutta jätteidenlajittelua on parannettu entisestään. Näitä asioita on helpottanut hyvä yhteistyö jäteyhtiön kanssa. Myös talon vesihanat on säädetty oikeiden mitoitusten mukaan, joista seurataan ja mitataan veden- ja sähkönkulutusta. Lampuista suurin osa on ollutkin jo led-lamppuja, ja niissä on pysytty. Myös pienyrittäjien kanssa on jatkettu jo olemassa olevaa yhteistyötä, ja esimerkiksi kesän a la carte –listaan on nostettu lähituottajien ruokia. Ruokahävikkiä seurataan ja se huomioidaan. Yrityksen verkkosivuilla on maininta ympäristöpolitiikasta, ja samat asiat löytyvät lapuilla huoneista niin suomen kuin englannin kielellä. Ravintolan aulan puolella on myös Green Key –piste, jossa on sertifikaatit ja esitteet niistä. Tällä tavoin asiakkaat pystyvät lukemaan asiasta halutessaan enemmän.

Green Key –sertifikaatti loi uuden ajatusmaailman tuleville kehitysprojekteille

Haastattelussa Paakkarilta kysyttiin tuntemuksia näin jälkikäteen, kun sertifikaatti on saatu ja pitkän ajanjakson työstä on viimein saatu ansaittu palkinto. Paakkari totesi seuraavasti: “Mukavalta tuntuu, haastava vuosi monella tapaa. Sellainen olo, että kun perustoiminnassa on ollut hiljaisempaa, niin hyvä että ollaan osattu käyttää aikaa järkevästi ja sitä kautta voitu työllistää esimerkiksi esimiehiä.” Jatkokysymyksenä pohdittiin sitä, miten Paakkari uskoo Green Key –sertifikaatin vaikuttavan tulevaisuudessa yritykseen. Toimitusjohtaja vastasi, että sertifikaatti on luonut ajatusmaailman, jonka taustaideana on kestävä kehitys. Lisäksi hankinnassa on kaksi sähköauton latauspaikkaa ja ilmastointiin on tehty korjauksia ja säätöjä, joilla on saatu energiatehokkaampi ilmanvaihto. Ajatuksen tasolla oleva tulevaisuuden vastuullisuuteen liittyviä suunnitelma on yhteistyö luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Myös se, että toiminnassa huomioidaan aina kestävä kehitys, vaikuttaa varmasti tulevaisuudessakin. Pyrkimyksenä on myös entistä enemmän tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Paakkari totesi, että koronapandemia on jättänyt jälkensä haluun tehdä paikallisten kanssa yleisestikin yhteistyötä nykyään enemmän.

Lisätietoja

Hotelli Alba on yksityinen kolmen tähden hotelli, josta löytyy 126 huonetta. Kymmenestä huoneesta löytyy oma sauna, mutta sen lisäksi asiakkaille on yleinen sauna, josta pääsee myös terassille ja uimaan. Hotelli Albasta löytyy kaksi kabinettia – toiseen mahtuu noin 45 henkilöä ja toinen kabinetti on puolestaan enintään kymmenelle henkilölle. Hotellista löytyy ravintolan lisäksi niin aulabaari kuin myös 150-paikkainen kesäterassi. Ravintolassa on tarjolla buffet aamiainen, lounas sekä a la carte. Ravintola toimii myös tilausravintolana, jolloin ravintola toimii asiakkaiden toiveiden mukaan joko buffet- tai pöytiintarjoiluna. Hotelli Alban omistaa jyväskyläläinen perheyritys R. Ruth Oy konserni ja Albassa työskentelee noin 25 työntekijää, sesonkiaikana luku toki kasvaa. Finlandia Hotelli Alba kuuluu Finlandia Hotels ketjuun, jossa arvostetaan edullista ja hyvää majoitusvaihtoehtoa. Finlandia ketjuun kuuluu yhteensä 13 hotellia, joista jokainen toimii persoonallisesti ja aidosti erottuen. Hotelliketjulla on erilaisia tarjouksia ja asiakkailla on mahdollisuus kerätä bonuspisteitä klubilaisena. Pisteillä asiakas voi lunastaa esimerkiksi lahjakortteja tai käyttää niitä hotellin ravintolassa. Lisää tietoa Hotelli Albasta löytyy linkin takaa: https://www.hotellialba.fi

Green Key- merkin saanut majoituskohde sitoutuu siihen, että he kasvattavat henkilöstön sekä asiakkaiden ympäristötietoisuutta. Majoituskohde myös tehostaa energian- ja veden käyttöä ja pyrkivät majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Majoituskohteen täytyy tarjota asiakkaille mahdollisuus ekologiseen liikkumiseen ja luontomatkailuun. Näiden lisäksi Green Key merkitty hotelli pyrkii jätteiden vähentämiseen, kierrätykseen ja lähituotteiden suosimiseen sekä heidän tulee tarjota ympäristömerkittyjä puhdistusaineita. Eli Green Key merkin saanut majoituskohde sitoutuu rakentamaan kestävää matkailua. Mikäli Green Key kiinnostaa, tästä linkistä saat lisää tietoa: http://greenkey.fi

Ronja ja Emma-Stina suorittivat opinnäytetutkimuksen ja kirjoittivat tämä artikkelin siihen pohjautuen. He molemmat ovat kolmannen vuoden restonomi-opiskelijoita, jotka opiskelevat Jyväskylän ammattikorkeakoulussa matkailu- ja palveluliiketoimintaa. Ronja suorittaa parhaillaan viimeistä opintoihin kuuluvaa työharjoittelua ja Emma-Stina odottelee tutkintotodistusta.

Lue lisää palveluliiketoiminna opinnoista JAMKissa osoitteessa: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Matkailu-ja-ravitsemisala/restonomi/