RESTO22-tietotaitokilpailuissa noustiin aallon harjalle

juhlakuva resto22-tilaisuuden päätöstapahtumasta juhlasalista

Vuosittain Suomen restonomikoulutusta esiin nostava valtakunnallinen Suomen mestaruus kilpailu järjestettiin Jyväskylässä 16.3.-17.3.2022. Kilpailuun saapui osallistujia ympäri Suomen restonomikoulutusta järjestävistä ammattikorkeakouluista, joita Suomessa on yhteensä 12, Jamk mukaan lukien. Kisojen järjestämisvuoro vaihtuu vuosittain, jolloin eri ammattikorkeakoulut pääsevät vuorotellen osoittamaan osaamistaan kisojen järjestämisessä. Jamk isännöi vuoden 2022 kilpailuja, joiden päätapahtumapaikkana toimi Lutakon Dynamon kampus. Kisojen järjestelyt aloitettiin jo hyvissä ajoin loppukesällä 2021, jolloin esimerkiksi käynnistettiin RESTO22-kisojen markkinointi. Alun perin kilpailut oli tarkoitus järjestää Jyväskylässä jo vuonna 2021, mutta pandemiatilanteen vuoksi järjestämistä jouduttiin siirtämään vuodella. Haasteista huolimatta kisat saatiin vihdoin järjestettyä ja Jamk pääsi tuomaan esiin vahvuuksiaan ja osaamistaan järjestävänä korkeakouluna sekä erityisesti restonomikoulutuksen osalta. Kisojen kantava teema ”aallon harjalla” saavutti syvemmän merkityksensä kisapäivien aikana, jolloin järjestämisen takana ollut kova työ palkittiin.

Mukana 13 kisajoukkuetta ympäri Suomen!

Kaikkiaan kisoihin osallistui tänä vuonna 13 joukkuetta, joka on huima saavutus ottaen huomioon, että järjestävästä ammattikorkeakoulusta ei saa sääntöjen mukaisesti osallistua mukaan joukkuetta. Joukkueet saapuivat kymmenestä eri ammattikorkeakoulusta, joten mukana oli monenlaista osaamista. Kisailijoiden mukana tapahtumaan saapui myös jokaisesta koulusta kollegoita eli restonomikoulutuksen opettajahenkilökuntaa. Sääntöjen mukaisesti jokaisesta restonomikoulutusta järjestävästä ammattikorkeakoulusta saa osallistua kilpailuun korkeintaan kaksi neljän hengen joukkuetta. Pandemiatilanne haastoi myös joukkueita aivan viime hetkillä ennen Jyväskylään saapumista ja vaikutti näin muutamien joukkueiden kohdalla lopulliseen kokoonpanoon. Tämä otettiin huomioon myös viime hetken muokkauksilla kisatehtävien toimeksiannoissa, jolloin joukkueiden oli mahdollista hyödyntää ns. kilauta kaverille oljenkortta tehtäviä tehdessään. Kaksipäiväisen kilpailun aikana oli yhteensä kolme kisatehtävää, jotka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä yritysmaailman edustajien kanssa.

Vaikka varsinaiset kisapäivät olivat kaksipäiväiset, joukkueet aloittivat matkansa aallon harjalle jo aiemmin kisojen ennakkotehtävän parissa. Ennakkotehtävä on perinteinen osa RESTO-tietotaitokilpailuja ja sen osalta parhaiten suoriutunut joukkue myös palkittiin kilpailun aikana. Ennakkotehtävä suunniteltiin yhteistyössä Jyväskylän satamaan kesällä 2022 avautuvan Satamaravintola Viilun kanssa. Toimeksiantona joukkueiden tuli kehittää tuote-/palvelukonsepti vastaamaan Viilun brändiä. Osana tehtävää joukkueet myös suunnittelivat postauksen luomastaan konseptista, jotka Viilu myöhemmin julkaisi Instagramissaan. Tällöin seuraajien oli mahdollista äänestää suosikkikonseptiaan.

Verkostoitumista Get Together -illassa

Suurin osa tapahtumaan saapuneista kilpailijoista sekä heidän mukanaan tulleista kollegoista osallistui ensimmäistä kisapäivää edeltävään Get Together -iltaan Hotelli Alballa tiistaina 15.3.2022. Get Together -ilta on myös yksi perinteinen osa kisojen järjestämistä ja tarkoituksena on, että kilpailijat ja kollegat eri puolelta Suomea pääsevät tutustumaan toisiinsa. Hotelli Alba oli myös kisojen yhtenä yhteistyökumppanina ja heidän edustajansa saattoi tavata myös ensimmäisen kisapäivän aikana yritys-ständillä Dynamon kampuksella. Get Together -illan aikana nautittiin aallon harjalla buffet-menusta, kuultiin RESTO22-tiimin sekä restonomiliitto Suren edustajan Joel Kettulan puheenvuorot ja tietysti verkostoiduttiin. Lisäksi Sure jakoi illan aikana kilpailijoille logollaan varustellut juomapullot, jotka tekivät hyvin kauppansa ja mahdollistivat kohtaamisia liiton edustajien ja kilpailijoiden välillä.

Jo kisojen suunnittelusta alkaen verkostoitumisen korostaminen on ollut keskiössä, joten tälle annettiin aikaa ja mahdollisuuksia jo Get Together illasta alkaen. Tällöin RESTO22-tiimi antoi ohjeistuksen kisojen aikana suoritettavaan verkostoitumistehtävään. Tätä varten kaikille kilpailijoille jaettiin verkostoitumislomakkeet, jotka rohkaisivat juttelemaan uusille tuttavuuksille. Verkostoitumistehtävä ei ollut mikä tahansa tehtävä, vaan taustalla oli huikea palkinto, josta kukaan osallistujista ei tiennyt etukäteen. Kilpailijoita kehotettiin ottamaan tehtävä tosissaan ja näin he myös tekivät. Get Together illasta alkaen aktiivinen puheensorina täytti tilan ja niin kilpailijat kuin kollegat saivat pitkästä aikaa mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kuulumisia kasvotusten.

Verkostoituminen näkyväksi

Parhaiten verkostoitunut joukkue palkittiin kisat päättäneessä gaalaillassa Versossa. Palkinto oli suunniteltu yhteistyössä RESTO-kisojen idean takana olleen, julkkiskokki Aki Wahlmanin kanssa. RESTO22-tiimi haastatteli Wahlmania kisojen juhlavuoden ”20 vuotta 20 tarinaa” konseptia varten. Wahlman halusi Foody Allen yrityksensä puolesta luovuttaa RESTO-kisoissa parhaiten verkostoituneelle joukkueelle 1500 euron stipendin. Tämä paljastettiin osallistujille gaalaillan aikana, jolloin myös katsottiin yllätyksenä Wahlmanin videotervehdys.

Verkostoitumisen merkitys matkailu- ja ravitsemisalalla on erittäin tärkeää ja tätä näkökulmaa haluttiin nostaa korostuneesti esiin kisojen aikana kuin myös ennen kisoja. ”20 vuotta 20 tarinaa” oli läpi kisojen järjestämisen sosiaalisessa mediassa markkinoitu konsepti, jota varten RESTO22-tiimi haastatteli aiemmin kisoihin osallistuneita joukkueita ja kollegoita heidän kokemuksistaan ja muistoistaan. Verkostoituminen nousi esiin tärkeänä näkökulmana, sillä kisat ovat kollegoille, joukkueille, järjestäjille sekä yhteistyökumppaneille mahdollisuus tutustua ja luoda uusia kontakteja.

RESTO22-kisojen järjestelyissä oli mukana myös noin 100 Jamkin restonomiopiskelijaa, joiden työpanos ennen kisoja sekä kisojen aikana on ollut merkittävä. Kisat loivat mahdollisuuksia verkostoitumiseen myös Jamkin restonomeille. Opiskelijoiden lisäksi Jamkin restonomikoulutuksen opettajahenkilökunta on ollut merkittävässä asemassa kisojen suunnittelussa ja järjestelyissä. Ilman restonomikoulutuksen opettajien, restonomiopiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden panostusta ei olisi näin upeita kisoja saatu aikaiseksi. Yhteistyön ja verkostojen merkitys konkretisoitui näin myös kisojen järjestämisessä.

Ensimmäinen kisatehtävä: vetovoimainen työnantaja ja työn merkityksellisyys

Heti ensimmäisen kisapäivän aamuna 16.3. joukkueet saivat ensimmäisen kisatehtävän annon, joka oli suunniteltu yhteistyössä kisojen kumppaneiden Yöpuu yhtiön, Peurungan ja NoHo Partnersin edustajien kanssa. Tavoitteena tehtävässä oli luoda konkreettisia ehdotuksia siihen, mikä tekee matkailu- ja ravitsemisalan työntekijäkokemuksesta nuorelle sukupolvelle merkityksellisen nyt ja tulevaisuudessa. Aihe on hyvin ajankohtainen alalla, jossa nimenomaan vetovoimaisuus ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kehittäminen ovat avainasemassa, jotta ala houkuttelee osaavia tekijöitä nyt sekä tulevaisuudessa. Tehtävässä joukkueiden tuli ottaa huomioon viisi erilaista ennakkoon määriteltyä teemaa, joissa otettiin kantaa työn merkityksellisyyden ja vetovoimaisuuden tekijöihin sekä millaisia konkreettisia keinoja tämä vaatisi johtamisessa ja viestinnässä. Kyseisessä tehtävässä joukkueet pääsivät käsiksi ajankohtaiseen aiheeseen ja antoivat tähän uutta näkökulmaa ja ajattelua. Kukin joukkue pääsi ensimmäisenä kisapäivänä pitchaamaan ratkaisunsa yleisölle.

Toinen kisatehtävä: Saunafestivaali Savutuvan Apajalle

Ensimmäisenä kisapäivänä 16.3. joukkueet suorittivat myös toisen kisatehtävän toimeksiantona Savutuvan Apajalle. Joukkueet sekä kollegat eivät etukäteen tienneet, mitä Savutuvan Apajalla tulee tapahtumaan. Joukkueet saivat paikan päällä toisen kisatehtäväannon, jossa heidän tuli kehittää Savutuvan Apajan miljööseen ja brändiin sopiva Saunafestivaali-konsepti. Mukana kyseisen tehtävän tuomaroinnissa oli myös Sauna from Finlandin edustaja. Sillä aikaa, kun joukkueet suorittivat kisatehtävää, oli kollegoita varten järjestetty luento-ohjelmaa Savutuvan Apajan sekä Fashion Unitin vetämänä. Ohjelman aikana kollegat pääsivät kuulemaan molekyyligastronomista sekä, kuinka olla pukeutumistrendien aallon harjalla. Päivän päätteeksi jäätiin vielä nauttimaan päivällisestä Savutuvan Apajalle ja myös tässä välissä oli hyvin aikaa verkostoitumiseen.

Kolmas kisatehtävä: vastuullisuus osaksi matkailijan valintoja

Kolmannen ja samalla viimeisen kisatehtävän joukkueet saivat toisena kisapäivänä 17.3. toimeksiantona Visit Jyväskylä Regionilta. Tavoitteena oli kehittää konkreettisia toimenpide ehdotuksia siitä, miten Keski-Suomen matkailutoimijat voisivat osallistaa asiakkaita vastuullisuustekoihin sekä tarkemmin osaksi matkailualueen vastuullisuusajattelua. Tehtävän konkreettisena tuotoksena joukkueiden tuli kehittää valitsemalleen Keski-Suomen matkailutoimijalle kaksi toimenpideideaa vastuullisuustekoihin osallistamiseksi. Ideoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa innovatiivisuuteen, osallistavuuteen sekä siihen, kuinka hyvin ne vastasivat Keski-Suomen matkailualueen viestinnän kattokonseptia. Tämän lisäksi joukkueet laativat viestintäsuunnitelman valittujen ideoiden toteutukseen. Ennen tehtäväntekoa joukkueet kuulivat Visit Jyväskylä Regionin edustajan puheenvuoron liittyen Destination Management Organization (DMO) -toimintaan, jolla viitataan matkailualalla globaalistikin tunnettuun yhteistyömalliin. Tavoitteet yhteistyömallissa linkittyvät matkailualueen kehittämiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun SataMimmit restonomien Suomen mestareita

Gaalassa palkittiin kisojen voittajajoukkue eli restonomien Suomen mestarit. Lisäksi palkittiin verkostoitumistehtävän voittajat, ennakkotehtävän voittajat sekä kilpailussa toiselle ja kolmannelle sijalle sijoittuneet joukkueet. Tämän lisäksi restonomiliitto Sure jakoi Vuoden Suunnannäyttäjä palkinnon niin sanottuna edustuspalkintona, jossa arvioitiin muun muassa joukkueen esiintymistä ja asennetta yleisesti sekä muita kilpailijoita kohtaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulun joukkue SataMimmit veivät sekä ennakkotehtävän voiton että kokonaiskilpailun voiton. Voiton julistaminen oli merkittävä ja tunteita herättävä hetki. Satakunnan ammattikorkeakoulu sai ensimmäistä kertaa RESTO-kisojen 20-vuotisen historian aikana viedä pokaalin mukanaan Poriin!

SataMimmit, kuten myös muut joukkueet osoittivat kisapäivien aikana juuri sitä asennetta, joista tulevaisuuden restonomit on tehty. Yhteisöllisyys oli välitöntä ja käsin kosketeltavaa. Myös järjestäjän näkökulmasta kisapäivät olivat kiireisiä, tästä huolimatta kisapäivien fiilis ja joukkueiden into välittyi joka hetkessä.

Kokonaiskilpailussa toiselle sijalle kipusi LAB-ammattikorkeakoulun toinen joukkue LAButinit. Samaisesta korkeakoulusta toinen joukkue LABnaattorit puolestaan veivät verkostoitumispalkinnon voiton. Kolmannen sijan kokonaiskilpailussa saavutti Karelian ammattikorkeakoulun joukkue Karelian kajjaus. Vuoden suunnannäyttäjä palkinto luovutettiin Haaga-Helian HHarmonia joukkueelle.

Vuonna 2023 kisataan Tampereella!

Gaalassa suoritettiin myös epävirallinen kapulanvaihto eli toisin sanoen siirrettiin järjestämisvuoro seuraavalle ammattikorkeakoululle. Vuonna 2023 maaliskuussa RESTO-tietotaitokilpailut järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulun toimesta. Tampereen projektitiimin jäsenet esittäytyivät gaalassa ja kertoivat hieman tulevan vuoden kisojen teemasta ja brändistä.

Ensi vuonna kisataan Tampereella ja tällöin myös Jamkilta on mahdollista osallistua kisajoukkue tai kenties kaksikin! Kisat ovat sekä järjestävälle ammattikorkeakoululle että kilpailijajoukkueille unohtumaton kokemus sekä mahdollisuus testata ja kehittää omaa osaamistaan verkostoitumista unohtamatta!

Kuulumisia RESTO22-kilpailuista meille toi markkinointikoordinaattori Sara Ronkainen, viestintäkoordinaattori Cia Vento sekä tapahtumakoordinaattori Anuliina Minkkinen. He kaikki toimivat tilaisuudessa myös tapahtumatuottajina. Cia ja Sara valmistuivat restonomeiksi palveluliiketoiminnan päivätoteutuksesta joulukuussa 2021, kestävään gastronomiaan erikoistuen. Anuliina on matkailun puolen neljännen vuoden restonomiopiskelija.