Aamubrunssi-tilaisuus Saarijärvellä, Johanna Pitkänen puhumassa osallistujille

Kotopaikan Aamubrunsseilla kuntien kotouttamisprosessien hyvät käytännöt näkyväksi

Päättyvän Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) -hankkeen (ESR) kevään toiminnassa on painottunut hankkeen tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen niin kohdekunnissa kuin valtakunnallisestikin. Alueilla kiinnostusta herätti 2-osainen Aamubrunssi-tilaisuus, joka järjestettiin Saarijärven Biotalousinstituutissa 21.5. ja Keuruun Vanhassa Pappilassa 24.5. Kumpaankin kutsuvierastilaisuuteen osallistui kohdekunnista maahanmuuttajien parissa toimivia sekä kokemusasiantuntijoita keskustelemaan kuntien ja hankkeen hyviä käytänteitä näkyväksi.

Kuntien maahanmuuttajatyön osaamisen, käytäntöjen ja materiaalien kehittämistä

Kotopaikka-hanke syntyi vuoden 2015 turvapaikanhakija-aallon vaikutuksesta, jolloin myös Jyväskylässä maahanmuuttajapalvelut ruuhkaantuivat. Turvapaikanhakijoita ryhdyttiin ohjaamaan kuntapaikoille muualle Keski-Suomeen. Kotopaikan hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa vuonna 2016 oli jo tieto, että tulevissa kohdekunnissa on 190 kuntapaikkaa odottamassa myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Tämä asetti kunnat uudenlaisen osaamishaasteen eteen osaamisen ja prosessien kehittämisen osalta.

Hankkeen käynnistymisen jälkeen on ajanjaksolla 11/2017-05/2019 kohdekunnissa järjestetty yhteensä 46 monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutustilaisuutta ja kotoutumisen verkostopäiviä. Hankkeessa haastateltiin 23 eri ikäistä eri syistä maahan muuttanutta henkilöä ja kuvattiin heidän työllistymispolkunsa, osin myös urasuunnittelun näkökulmasta. Samalla ajanjaksolla hankkeen toteuttamaan vertaisryhmämentorointiin osallistui 16 kuntien maahanmuuttotyötä tekevää henkilöä.

Kotopaikka-hankkeessa tuotettiin suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen sivusto työnantajien, yrittäjien ja työpaikalla maahanmuuttajia perehdyttävien henkilöiden ohjaamisen tueksi. Sivustolla on myös oma selkokielinen osio maahanmuuttajille. Kotopaikka-hanke kartoitti kunnissa maahanmuuttajien palveluverkostoa, tuottaen tarpeen mukaan kunnan palveluverkoston karttakuvauksen tai materiaalia kunnan maahanmuuttajan palveluoppaan päivittämiseksi.

Kotopaikka-hankkeen työntekijöitä loppuraporttityöpajassa.
Kotopaikka-hankkeen työntekijöitä loppuraporttityöpajassa.

Kotopaikka-hankkeessa vastattiin myös monikulttuurisuusosaamisen koulutuksissa ilmenneeseen tarpeeseen, ja koostettiin ohjausmateriaalia eli niin sanottuja linkkivinkkejä maahanmuuttajien ohjaustyön tueksi. Samalla koostettiin oma linkkivinkki-ohjausmateriaali maahanmuuttajille.

Lisätietoja Kotopaikka-hankkeesta verkkosivulla.

Loppuraportointi yhdessä tehden

ESR-rahoitteisen hankkeen toteutuksesta ja tuloksista laaditaan loppuraportti, jota Kotopaikka-hankkeessa kokoonnuttiinkin työstämään koko projektitiimin ""kesken yhteiseen työpajaan 28.5.2019. Työpajan aikana loppuraportin rungon rakentuessa valkotauluille iloittiin hankkeen onnistumisista ja hyvistä tuloksista – kiitos-kukkasia tai yhteistyötä juhlistavia runoja unohtamatta.

Samalla ilmassa oli haikeutta taakse jäävästä, isolla sydämellä, tiiviisti ja yhdessä kuntien hyväksi tehdystä kehittämistyöstä. ""Mieliä virkistää Kotopaikka-hankkeen jatkeeksi luonnosteltu viitekehys uudeksi hankeaihioksi, johon palattaneen vielä syksyllä. Hankkeen aikana kehitettyjä käytäntöjä on onnistuttu juurruttamaan kuntien toimintaan, ja maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoituminen on koettu tarpeelliseksi Keski-Suomessa. Hankkeessa syntynyt kokemus ja osaaminen siirtyvät ammatillisessa opettajakorkeakoulussa edelleen opettajan- ja opinto-ohjaajan koulutuksiin ja muissa hankkeissa hyödynnettäväksi.

Projekti päättyy, materiaalit vapaasti käytettävissä

Koosteet Kotopaikka-hankkeen suosituimmista ja toivotuimmista koulutuksista sekä kaikki materiaalit, jotka tuotettiin hankkeessa työllistymispolkujen kuvaamisen ja monikulttuurisuusosaamisen ja palveluverkoston kartoitusten yhteydessä, löytyvät verkko-oppaasta: Kotopaikan verkko-opas oppimateriaalit.jamk.fi/kotopaikka/. Sivustolta voi lukea myös Kotopaikan artikkelit, blogitekstit ja vaikuttavuuden arvioinnin raportin.

Saarijärvellä JAMK Biotalousinstituutin Aamubrunssilla 21.5. paikalla oli lähes kolmekymmentä toimijaa ja Keuruun Vanhassa Pappilassa 24.5. lähes 40 toimijaa keskustelemassa näkyväksi, mitä kuntien hyvät maahanmuuttotyön ja kotouttamisen käytänteet ovat olleet ja ovat sekä mitä Kotopaikka-hankkeessa edelleen tunnistettiin. Olisiko aamu ja työpäivä voinut enää mukavammin käynnistyä, kuin nauttimalla aamubrunssia maahanmuuttotyötä tekevien toimijoiden kanssa yhteisen ja tärkeän asian äärellä keskustellen!

Aamubrunssi-tilaisuuden osallistujia Keuruulla
Aamubrunssin osallistujia Keuruun tilaisuudessa 24.5.2019.

Tilaisuus toi esille mukavasti kuntien erilaisia käytänteitä sekä erityisesti vapaaehtoistyöntekijöiden merkitystä onnistuneessa kotouttamisessa. Osallistujat kiittelivät Aamubrunssi-tilaisuuksien avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä, muiden toimijoiden tapaamismahdollisuutta sekä virkistävää tapaa päästä jakamaan ajatuksia ja käytänteitä.

Kotopaikka saadaan onnistuneesti ja hyvillä mielin päätökseen 31.7.2019. Hanketta hallinnoi JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat olleet Gradia Jyväskylä, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto sekä HUMAK.

Kirjoittaja: Johanna Pitkänen
Kotopaikka-hankkeen projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hankkeen toteuttajien ja Euroopan sosiaalirahaston logot

 

 

 

 

Leave a Comment